M.A. de Savornin Lohman

Telg was een geadelde Groningse bestuurlijke dynastie. Grootvader van CHU-voorman Alexander de Savornin Lohman. Was stadsbestuurder en later burgemeester van Groningen en lid van Gedeputeerde Staten. Had in 1814 namens het departement van de Wester-Eems zitting in de Vergadering van Notabelen.

in de periode 1814: lid notabelenvergadering

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Maurits Adriaan

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Groningen, 14 september 1770

overlijdensplaats en -datum
Groningen, 30 december 1833

3.

Hoofdfuncties/beroepen (3/8)

  • lid Provinciale Staten van Groningen, van 31 januari 1815 tot 30 december 1833 (voor de stad Groningen)
  • burgemeester van Groningen, van 1820 tot 1822
  • lid Gedeputeerde Staten van Groningen, van 3 juli 1827 tot 30 december 1833

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

5.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was burgemeester, gezworene en raadsheer van Groningen, gedeputeerde ter Staten-Generaal en gecommitteerde in de Generaliteitsrekenkamer en Raad van State

predicaten/adellijke titels
  • jonkheer, 27 december 1817

6.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

7.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.