Mr. J. Nuhout van der Veen

foto Mr. J. Nuhout van der Veenvergrootglas

in de periode 1796-1801: lid Eerste Nationale Vergadering, lid Tweede Nationale Vergadering, lid Constituerende Vergadering, lid Vertegenwoordigend Lichaam (mei/juni 1798), lid Eerste Kamer Vertegenwoordigend Lichaam (1798-1801)

voornaam

Joachim

personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 23 januari 1756

overlijdensplaats en -datum
Alkmaar, 13 april 1833

levensbeschouwing
Gereformeerd

partij/stroming

stroming(en)
 • Republikeins gezind (in de Nationale Vergaderingen)
 • unitariër

hoofdfuncties/beroepen

 • advocaat te Amsterdam, tot november 1778
 • notaris te Castricum, van 13 november 1778 tot 1811
 • schout en secretaris van Castricum en Bakkum, van 1778 tot 1810
 • lid Vergadering van provisionele representanten van het Volk van Holland, van 27 januari 1795 tot maart 1796 (namens de dorpen rond Castricum)
 • gedeputeerde ter Staten-Generaal, van 12 januari 1796 tot 1 maart 1796 (voor Holland)
 • lid Eerste Nationale Vergadering, van 1 maart 1796 tot 1 september 1797 (voor het district Beverwijk)
 • lid Tweede Nationale Vergadering, van 1 september 1797 tot 22 januari 1798 (voor het district Amsterdam III)
 • voorzitter (Tweede) Nationale Vergadering, van 2 oktober 1797 tot 16 oktober 1797
 • lid Constituerende Vergadering, van 22 januari 1798 tot 4 mei 1798
 • lid Eerste Kamer, Vertegenwoordigend Lichaam, van 4 mei 1798 tot 12 juni 1798
 • lid Eerste Kamer, Vertegenwoordigend Lichaam, van 30 juli 1799 tot 17 oktober 1801 (voor het district Westzaandam)
 • voorzitter Eerste Kamer, Vertegenwoordigend Lichaam, van 7 september 1800 tot 21 september 1800
 • rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Alkmaar, van 24 januari 1811 tot 18 november 1813
 • lid municipaliteit van Alkmaar, van 19 mei 1811 tot december 1813
 • lid raad, arrondissement Hoorn, van juni 1811 tot december 1813
 • president rechtbank van eerste aanleg te Alkmaar, van 18 november 1813 tot 12 april 1833
 • lid stedelijke raad van Alkmaar, van januari 1814 tot maart 1824
 • burgemeester van Alkmaar, van februari 1822 tot maart 1824

nevenfuncties

 • secretaris commissie ter directie van de Noord-Hollandse schutterij, van 1787 tot 1787
 • dijkgraaf Hondsbosse en duinen tot Petten, vanaf 26 februari 1806

afgeleide functies, presidia etc.
 • lid comité van algemeen welzijn van Holland, van 9 maart 1795 tot 22 april 1795 (vergadering van provisionele representanten)
 • lid comité van militaire zaken van Holland, van 31 oktober 1795 tot maart 1796 (vergadering van provisionele representanten)
 • lid comité van voorlichting, bestiering der remotien en regeringsaanstellingen van Holland, van 1795 tot 31 oktober 1795 (vergadering van provisionele representanten)
 • lid comité tot superintendentie der zeedijken en zeeweringen van Holland, van 13 maart 1795 tot maart 1796 (vergadering van provisionele representanten)
 • lid commissie van binnenlandse correspondentie, vanaf 1 april 1796 (eerste nationale vergadering)
 • lid commissie van oppertoezicht over de organisatie der Bataafse burgermacht, vanaf 11 oktober 1797 (tweede nationale vergadering)

opleiding

academische studie
 • Romeins en hedendaags recht (gepromoveerd), Hogeschool te Leiden, van 21 september 1776 tot 21 september 1776

wetenswaardigheden

woonplaats(en)/adres(sen)
 • Amsterdam, van 23 januari 1756 tot 18 januari 1778
 • Castricum, van 18 januari 1778 tot 1811
 • Alkmaar, van 1811 tot 12 april 1833

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
lid vrijmetselaarsloge 'de Noordstar' te Alkmaar

publicaties/bronnen

publicaties
"De querela inofficiosi testamenti" (dissertatie)

literatuur/documentatie
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel II, 1483

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd (ondertrouw) te Amsterdam, 7 mei 1778

echtgeno(o)t(e)/partner
E. Fabricius, Elisabeth

kinderen
tenminste 1 kind

vader
J. Nuhout, Jacob (ook wel Nieuwhout)

geboorteplaats en/of -datum
Hattum

moeder
A. Boerrigter, Aaltje (tweede echtgenote)

geboorteplaats en/of -datum
Hoogeveen (omstreeks 1726)

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.