D.C. Kuiken

foto D.C. Kuiken
bron: Cornelius Rogge

Boer uit Het Bildt, die in 1795 namens Friesland een democratisch gezinde afgevaardigde naar de Staten-Generaal werd en in 1796-1797 zitting had in de Eerste Nationale Vergadering. Was daar volgens de overlevering echter 'een kat in een vreemd pakhuis'.

in de periode 1796-1797: lid Eerste Nationale Vergadering

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Dirk Cornelis

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Sint Jacobiparochie, 1746 (andere bron: omstreeks 1740)

overlijdensplaats en -datum
Sint Jacobiparochie, 3 november 1804

3.

Partij/stroming

stroming(en)
  • Republikeins gezind (in de Nationale Vergadering)
  • unitariër

4.

Hoofdfuncties/beroepen (2/6)

  • lid Eerste Nationale Vergadering, van 19 april 1796 tot 1 september 1797 (voor het district Berlikum)
  • lid commissie waarnemende de zaken van het collegie van Gedeputeerde Staten van Friesland, van 1796 tot 1798

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

afgeleide functies, presidia etc.
  • lid commissie tot het examineren van de geloofsbrieven van de representanten voor de staten
  • lid comité voor de koophandel, zeevaart en fabrieken, vanaf 6 maart 1795 (vergadering provisionele representanten)

6.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Hij verzette zich op 19 december 1796 in de vergadering van de Staten-Generaal tegen het besluit het bijeenroepen van een nationale vergadering te verhinderen
  • Verzette zich in de Eerste Nationale Vergadering tegen de toelating van E.M. van Beyma en J.L. Huber vanwege hun gematigdheid
  • Vitringa stelde in zijn geschiedenis van de Bataafse republiek dat de redevoeringen van Kuiken met recht zijn eigendom waren, omdat hij er voor betaald had

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.