Prof. J. Konijnenburg

foto Prof. J. Konijnenburg

Predikant en later hoogleraar aan het Remonstrants Seminarium in Amsterdam. Was vanaf 1795 een actief lid in de Amstedamse kring van unitaristen rond Isaac Gogel, Samuel Wiselius, Willem Ockerse en Wybo Fijnje. In 1797 afgevaardigd in de Tweede Nationale Vergadering, waar hij onder meer ijverde voor gelijke rechten voor Joden. Warm voorstander van de staatsgreep van 22 januari 1798 en de daarop volgende Staatsregeling, die hij samen met Ockerse mee heeft helpen redigeren. Na de regimewisseling van juni 1798 was zijn politieke rol uitgespeeld.

in de periode 1797-1798: lid Tweede Nationale Vergadering, lid Constituerende Vergadering

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Jan

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Leiden, 8 december 1757

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 8 januari 1831

3.

Partij/stroming

stroming(en)
Republikein (in de Nationale Vergadering)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (2/8)

  • lid Constituerende Vergadering, van 22 januari 1798 tot 4 mei 1798
  • hoogleraar Remonstrants Seminarium te Amsterdam, van 4 mei 1798 tot 20 juni 1827

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

afgeleide functies, presidia etc.
  • lid constitutiecommissie van eenentwintig (Tweede Nationale Vergadering), van 15 september 1797 tot 22 januari 1798
  • lid constitutiecommissie van zeven (Constituerende Vergadering), van 22 januari 1798 tot 17 maart 1798

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Verklaarde op 4 mei 1798 dat hij vanwege zijn betrekking bij het openbaar onderwijs geen deel kon uitmaken van het Wetgevend Lichaam

uit de privésfeer
  • Hij was proponent te Leiden bij de remonstrantse broederschap, vanaf 1778
  • In 1814 ontving hij de zilveren ereprijs van de Hollandse Maatschappij van Wetenschappen. Zijn antwoord op een door het Teyler's genootschap uitgeschreven prijsvraag werd bekroond.
  • Zijn vader was grossier in brandewijn in Leiden

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.