H. Hettema

in de periode 1798-1801: lid Eerste Kamer Vertegenwoordigend Lichaam (1798-1801)

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Hans

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Bolsward, 11 juni 1761

overlijdensplaats en -datum
Bolsward, 9 februari 1823

3.

Hoofdfuncties/beroepen (2/5)

  • lid Eerste Kamer, Vertegenwoordigend Lichaam, van 24 september 1798 tot 17 oktober 1801 (voor het district Wolvega)
  • adjunct-maire van Bolsward, van 1811 tot 1813

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties

afgeleide functies, presidia etc. (2/4)
  • lid commissie tot directie over de gewapende burgerwacht in friesland en tot de organisatie ervan van Friesland, vanaf 8 mei 1798 (provinciaal bestuur)
  • lid commissie om een reglement op te stellen voor verkiezingvan een nieuw provinciaal bestuur, vanaf 14 april 1797 (provinciaal bestuur)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was koopman en fabrikant te Bolsward

niet-aanvaarde politieke functies
  • lid Uitvoerend Bewind

6.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

7.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.