Mr. B. Blok

foto Mr. B. Blok
bron: Cornelius Rogge

Advocaat uit Enkhuizen. Bekleedde tussen 1787 en 1795 een sleutelrol binnen de patriotse vluchtelingengemeenschap in Frankrijk, aanvankelijk als aanhanger van Valckenaer. Startte in 1788 een haringvangstbedrijf in Grevelingen; dit belangrijke met Frans overheidsgeld gefinancierde project was bedoeld als werkverschaffing voor de gevluchte patriotten. Was daarna diplomatiek spreekpunt in Brussel voor afstemming van de Franse (militaire) ambities met de patriotten, die leidden tot de militaire campagnes van 1793 en 1795. Lid van de Eerste Nationale Vergadering, maar stapte uit de politiek en vervolgde zijn loopbaan in de rederij en als jurist.

in de periode 1796-1797: lid Eerste Nationale Vergadering

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Bernardus

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Makassar (Indië), 10 april 1756

overlijdensplaats en -datum
Alkmaar, 29 juli 1818

begraafplaats en -datum
Enkhuizen

3.

Partij/stroming

stroming(en)
  • onafhankelijk (in de Nationale Vergadering)
  • unitariër

4.

Hoofdfuncties/beroepen (2/18)

  • lid Raad van Justitie te Batavia, van 29 juli 1808 tot 17 september 1811
  • rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Alkmaar, van 1812 tot 29 juli 1818

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

afgeleide functies, presidia etc.
lid comité van algemeen welzijn, van 23 februari 1795 tot 9 maart 1795 (vergadering van provisionele representanten)

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Op 29 december 1787 werd hij ontslagen als secretaris van de commissie van financiën wegens het achterhouden van gelden, die hem waren toevertrouwd. Hij nam ruim fl. 70.000.- mee naar Brussel. Vervolgens deelde hij aan zijn opvolger mee, dat alle uitgaven door hem waren gedaan op last van de gecommitteerde raden van het Noorderkwartier en de gecommitteerden tot het defensiewezen in Woerden en Utrecht.
  • op 11 juli 1789 werd hij veroordeeld tot fl. 10.000.- boete wegens het geven van gelden aan patriottische legers in Woerden en West-Friesland en tot het teruggeven van de gelden, die hij nog onder zich had op grond van zijn vroegere functie van secretaris van de gecommitteerde raden. Tevens volgde verbeurdverklaring van zijn goederen.

uit de privésfeer
  • Oprichter van het Genootschap "oeconomia enchusana" te Enkhuizen
  • Oprichter van een economisch werkhuis te Enkhuizen
  • Zijn vader was kapitein ter zee, Gouverneur van Makassar en burgemeester van Enkhuizen

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.