Mr. J.C. Bergsma

Bestuurder uit het noordwestelijk deel van Friesland, onder meer als maire en grietman. Zat in 1814 namens Friesland in de Notabelenvergadering in Amsterdam.

in de periode 1814: lid notabelenvergadering

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Johannes Casparus

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Dantumawoude (grietenij Dantumadeel), 13 maart 1775

overlijdensplaats en -datum
Dokkum, 6 juli 1818

3.

Hoofdfuncties/beroepen (2/5)

  • lid Provinciale Staten van Friesland, van 19 september 1814 tot 6 juli 1818 (voor de landelijke stand, grietenij Oostdongeradeel)
  • grietman van Oostdongeradeel, van 1816 tot 6 juli 1818

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties

dijkgraaf van Oostdongeradeel

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
  • Een zoon van hem was grietman, later burgemeester van Idaarderadeel
  • Zijn vader was grietman van Dantumadeel en lid van gedeputeerde staten

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.