Mr. T.A. ten Berge

foto Mr. T.A. ten Berge
bron: Cornelius Rogge

Groningse rechter die in 1795 lid van de municipaliteit en gewestelijke vergadering van representanten werd. In 1796 in de Nationale Vergadering gekozen, waar hij in 1798 uit werd verbannen omdat hij weigerde de eed tegen het federalisme af te leggen. Wees daarna verkiezing in de volksvertegenwoordiging af en zette zijn loopbaan voort bij de rechterlijke macht.

in de periode 1796-1798: lid Eerste Nationale Vergadering, lid Tweede Nationale Vergadering

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Tammo Adriaan

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Bergen op Zoom, februari 1756

doopplaats en -datum
Bergen op Zoom, 25 februari 1756

overlijdensplaats en -datum
Groningen, 22 oktober 1830

3.

Partij/stroming

stroming(en)
  • onafhankelijk (in de Nationale Vergaderingen)
  • federalist

4.

Hoofdfuncties/beroepen (2/16)

  • vicepresident rechtbank van eerste aanleg te Groningen, van 27 februari 1812 tot december 1821
  • president rechtbank van eerste aanleg te Groningen, van december 1821 tot 22 oktober 1830

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/5)

  • lid commissie voor het ontwerpen van een bestuursreglement van het departement Groningen, van 1801 tot 1802
  • lid College van Curatoren Hogeschool te Groningen, van 16 oktober 1815 tot 22 oktober 1830

afgeleide functies, presidia etc. (2/4)
  • lid commissie van binnenlandse correspondentie, vanaf 4 april 1796 (eerste nationale vergadering)
  • lid commissie van oppertoezicht over de organisatie van de gewapende burgermacht, vanaf 11 oktober 1797 (tweede nationale vergadering)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Na de staatsgreep van 22 januari 1798 legde hij wel de eed af tegen federalisme etc., maar nam hij geen zitting in de Constituerende Vergadering

uit de privésfeer
Zijn vader was majoor in staatse dienst

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.