A.J.C. de Bère

foto A.J.C. de Bère
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Vooraanstaande patriot uit Friesland. Aanvankelijk officier en daarna grietman en Statenlid. Na de komst van de Pruisen in 1787 gevlucht naar de Zuidelijke Nederlanden vanwege zijn politieke opvattingen. Nam in 1792 dienst in het Franse leger en keerde in 1796 terug in het bestuur in Friesland. Als federalistisch lid van de Nationale Vergadering in 1798 enige tijd in gevangenschap. Vanaf 1811 alleen nog bestuurlijk actief als ontvanger in Koudum.

in de periode 1797-1798: lid Tweede Nationale Vergadering, lid Constituerende Vergadering, lid Vertegenwoordigend Lichaam (mei/juni 1798)

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Arent Julianus Carel

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
De Biezen bij Steenbergen, 23 oktober 1753

overlijdensplaats en -datum
Koudum (gem. Hemelumer Oldeferd en Noordwolde, Frl.), 26 maart 1820

3.

Partij/stroming

stroming(en)
 • onafhankelijk (in de Nationale Vergadering)
 • federalist

4.

Hoofdfuncties/beroepen (2/22)

 • ontvanger van Koudum, van mei 1811 tot 1816
 • ontvanger van Hemelumer Oldeferd en Noordwolde, van 1816 tot 26 maart 1820

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

 • kolonel exercitiegenootschap van Koudum, van 1787 tot 1787
 • lid bestuur waterschap Hemelumer Oldeferd, van 1814 tot 26 maart 1820

afgeleide functies, presidia etc.
 • lid commissie van oppertoezicht over de organisatie van de gewapende burgermacht, vanaf 22 januari 1798 (constituerende vergadering)
 • lid commissie tot introductie van de burgerbewapening in Friesland, vanaf 13 oktober 1796 (gedeputeerde staten)

6.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Hij was één van de ondertekenaars van het manifest van 3 september 1787 waarbij enkele Friese Statenleden zich afscheiden van de Staten en een apart bestuur vormden. Dit bestuur vormde een leger waarvan De Bère commandant werd benoemd. Dit leger veroverde verschillende steden in Zuidwest-Friesland. Bij de komst van de Pruisen in 1787 verliep het leger en vluchtte hij naar de zuidelijke Nederlanden.
 • Na de staatsgreep van 12 juni 1798 werd hij gevangen genomen en vervolgens gevangen gehouden op Huis ten Bosch. Zijn vrijlating volgde op 11 augustus 1798.

uit de privésfeer
Zijn eerste schoonvader was grietman van Hemelumer Oleferd en Noordwolde

niet-aanvaarde politieke functies
 • lid Vertegenwoordigend Lichaam voor het district Balk, 28 mei 1801

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.