Mr. S. Basseleur

Advocaat uit Bolsward, telg van een voorname familie uit de Friese stad. Had in maart 1814 zitting in de Vergadering van Notabelen die over de ontwerp-Grondwet besliste.

in de periode 1814: lid notabelenvergadering

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Sipco

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Bolsward, 10 april 1746

overlijdensplaats en -datum
Leeuwarden, 8 november 1831

3.

Hoofdfuncties/beroepen (2/4)

  • lid Provinciale Staten van Friesland, van 19 september 1814 tot juli 1826 (voor de landelijke stand, grietenij Hennaarderadeel)
  • lid Provinciale Staten van Friesland, van 7 juli 1829 tot 1 juli 1831 (voor de landelijke stand, district Dronrijp)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

5.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was advocaat en secreraris van het waterschap Wonseradeel's Zuiderzeedijken

6.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

7.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.