Mr. Ch.Ph.B. Taintenier

Rechter uit Bergen in Henegouwen, die in 1829 door de Staten van zijn provincie als oppositionele kandidaat naar de Tweede Kamer werd afgevaardigd. Was na de Belgische onafhankelijkheid Kamerlid en raadsheer in het Hof van Cassatie.

oppositionelen ten tijde van Willem I
in de periode 1824-1830: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Charles Philippe Bonfils

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Bergen (Mons), 28 augustus 1770

overlijdensplaats en -datum
Brussel, 10 augustus 1839

3.

Partij/stroming

stroming(en)
oppositioneel (tijdens Willem I)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/11)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 oktober 1824 tot 15 oktober 1827 (voor Henegouwen)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 oktober 1829 tot 18 oktober 1830 (voor Henegouwen)
 • lid Kamer van Volksvertegenwoordigers van België, van 5 april 1832 tot 10 augustus 1839 (voor het arrondissement Mons (Bergen))
 • raadsheer Hof van Cassatie te Brussel, vanaf 4 oktober 1832

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/5)

 • rechter-plaatsvervanger, rechtbank van eerste aanleg te Bergen, van 20 juni 1817 tot augustus 1827
 • lid conseil de regence te Bergen, vanaf 18 augustus 1827

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Keerde zich in 1830 met name tegen de strafbaarstelling van oppositionele persartikelen

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Versloeg in 1824 baron Duval
 • Werd in 1829 opnieuw, in een tussentijdse vacature, gekozen als oppositioneel lid

uit de privésfeer
 • Zijn vader was advocaat te Bergen (Mons)
 • Zijn moeder was een nazaat van de schilder David Teniers

niet-aanvaarde politieke functies
 • plaatsvervangend procureur-generaal Hof van Appèl, 1811

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.