G.J.A. baron De Stassart

Zuid-Nederlandse bestuurder en politicus uit een voornaam geslacht. Werd, na eerder bestuursfuncties in Frankrijk te hebben vervuld, in 1811 prefect van het departement van de Monden van Maas (Zuid-Holland). Was als strenge uitvoerder van het keizerlijk gezag, met name bij de inlijving van jongeren bij het leger, erg impopulair. Bleef tot het einde toe trouw aan het Napoleontische bewind. Kwam in 1821 namens de provincie Namen in de Tweede Kamer en voerde daar oppositie tegen Willem I. Was na de Belgische afscheiding voorzitter van de Senaat.

oppositionelen ten tijde van Willem I
in de periode 1821-1830: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Goswin Joseph Augustin

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Mechelen (Zuidelijke Nederlanden), 2 september 1780

overlijdensplaats en -datum
Brussel, 15 oktober 1854

3.

Partij/stroming

stroming(en)
  • oppositioneel (onder Willem I)
  • liberaal

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/18)

  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 29 oktober 1821 tot 18 oktober 1830 (voor de provincie Namen)
  • lid gemeenteraad van Brussel
  • gevolmachtigd minister en buitengewoon gezant te Turijn

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

afgeleide functies, presidia etc.
voorzitter één van de afdelingen (Tweede Kamer der Staten-Generaal) (regelmatig)

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Koning Willem I ontnam hem vanwege zijn oppositionele rol in de Tweede Kamer zijn pensioen als sous-prefect

uit de privésfeer
Zijn vader was raadsheer (rechter) bij de Grote Raad van Mechelen

predicaten/adellijke titels
  • chevallier de l'empire, 1809
  • baron de l'empire, 1810
  • baron, 26 april 1816

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.