Jhr. J. Hora Siccama

Groningse landeigenaar en ambachtsheer van onder meer Slochteren, die namens zijn provincie vierenhalf jaar in de Tweede Kamer zat. Zijn vader vervulde zowel voor 1795 als in de Bataafse tijd diverse bestuursfuncties.

regeringsgezind ten tijde van Willem I
in de periode 1824-1829: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Johan

2.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
Ook wel Hora Siccama van Slochteren

geboorteplaats en -datum
Groningen, 31 oktober 1778

overlijdensplaats en -datum
Brussel, 7 april 1829

3.

Partij/stroming

stroming(en)
regeringsgezind (ten tijde van Willem I)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/5)

  • adjunct-houtvester, derde district van Groningen, omstreeks 1822
  • houtvester derde district van Groningen, tot 7 april 1829
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 18 oktober 1824 tot 7 april 1829 (voor de provincie Groningen; in 1825 toegelaten op 27 oktober)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was raadsheer te Groningen en gedeputeerde ter Staten-Generaal

predicaten/adellijke titels
  • jonkheer, 27 december 1817

6.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

7.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.