J.M.C. (Maurits) baron van Utenhove van Heemstede

Utrechtse wiskundige en sterrenkundige, die twaalf jaar zitting had in de Tweede Kamer. Na korte tijd rechten en letteren te hebben gestudeerd bekwaamde hij zich in de wis- en sterrenkunde en werd hij belast met de zorg voor de Utrechtse sterrenwacht. Hield zich bezig met het berekenen van de banen der planeten en met bepaling van plaatsen op aarde. Lid van diverse wetenschappelijke genootschappen. Behalve als Kamerlid ook bestuurlijk actief in provincie en waterschap. Verdediger van het beleid van koning Willem I.

regeringsgezinden ten tijde van Willem I
in de periode 1815-1830: buitengewoon lid Staten-Generaal, lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Jacob Maurits Carel (Maurits)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Utrecht, 26 juli 1773

overlijdensplaats en -datum
Lienden (Gld.), 1 september 1836

3.

Partij/stroming

stroming(en)
regeringsgezind (ten tijde van Willem I)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/6)

  • buitengewoon lid Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden, van 8 augustus 1815 tot 19 augustus 1815 (voor de provincie Utrecht)
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 oktober 1818 tot 18 oktober 1830 (voor de provincie Utrecht)
  • lid Provinciale Staten van Utrecht, van 5 juli 1831 tot 1 september 1836 (voor de Ridderschap)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

  • hoogheemraad Hoogheemraadschap De Eem
  • lid Ridderschap van Utrecht

afgeleide functies, presidia etc.
lid commissie van eenentwintig voor de ontwerp-Grondwet (Staten-Generaal), van 9 augustus 1815 tot 14 augustus 1815

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
honorair lid Maatschappij "Felix Meritis"

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Werd in 1818 gekozen in plaats van het oppositionele lid J.G. van Nes van Meerkerk
  • Zijn krachtige stellingname in het debat over het Collegium Philosophicum leidde tot enig tumult in de Kamer. Hij verdedigde het voorstel tot een staatsopleiding voor priesters uit vrees voor katholieke 'dwepers'.

uit de privésfeer
Zijn vader was kanunnik van Sint Pieter te Utrecht

predicaten/adellijke titels
  • jonkheer, 28 augustus 1814
  • baron, 26 april 1822

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.