Mr. C. Star Busmann

foto Mr. C. Star Busmann
bron: Beeldbank Groningen

Conservatieve Groningse rechter, die in 1834 Tweede Kamerlid werd. Zoon van een officier, die zelf nazaat was van een bestuursambtenaar uit Hannover. Vond in 1847 bij de parlementaire behandeling van het Wetboek van Strafrecht als één van de weinigen dat kinderen onder de tien jaar die een misdaad begingen, niet zonder meer ontoerekeningsvatbaar moesten worden verklaard. Keerde zich in 1848 onder meer tegen de rechtstreekse verkiezing van de Tweede Kamer.

regeringsgezind ten tijde van Willem I, regeringsgezind ten tijde van Willem II, ultraconservatief (vóór 1848)
in de periode 1834-1848: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Cornelis

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Sappemeer (Gr.), 20 april 1800

overlijdensplaats en -datum
Groningen, 17 mei 1858

3.

Partij/stroming

stroming(en)
 • regeringsgezind (ten tijde van Willem I en Willem II)
 • moderaat of gematigd liberaal (na circa 1844)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/4)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 oktober 1834 tot 16 oktober 1848 (voor de provincie Groningen; in 1842 toegelaten op 7 november)
 • officier van justitie, Arrondissementsrechtbank te Winschoten, van 1 oktober 1838 tot 1 juli 1840
 • president Arrondissementsrechtbank te Groningen, van 1 juli 1840 tot 17 mei 1858

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

houtvester eerste district van Groningen, van augustus 1849 tot 1 juli 1852

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (2/5)
 • Behoorde in 1845 tot de meerderheid die tegen het wetsvoorstel inzake onteigening ten algemene nutte stemde. Het wetsvoorstel werd met 31 tegen 20 stemmen verworpen.
 • Voerde in 1848 bij de behandeling van de grondwetsherziening het woord over hoofdstukken II (de koning) en III (Staten-Generaal). Stemde tegen hoofdstuk III (Staten-Generaal).

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in 1845 als tweede en in 1847 als derde en op de voordracht voor het Tweede Kamervoorzitterschap geplaatst

uit de privésfeer (3/4)
 • Zijn zoon Sicco was gehuwd met een dochter van C.M. Nap, Tweede Kamerlid
 • Een dochter van hem was een schoonzus van jhr. A.F. de Savornin Lohman, minister en Tweede en Eerste Kamerlid
 • Zijn vader was officier in Statendienst

verkiezingen
 • Stelde zich in 1848 niet herkiesbaar

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.