Ch. Binkes

Zoon van een marineofficier, die in Friesland bestuurlijke functies vervulde. Was eerst secretaris en daarna grietman van Wonseradeel. Had tevens vijf jaar zitting in de Staten van Friesland, die hem in 1836 tot Tweede Kamerlid kozen. Daarvan maakte hij zes jaar deel uit.

regeringsgezind ten tijde van Willem I, regeringsgezind ten tijde van Willem I en Willem II
in de periode 1836-1842: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Christoffel

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 9 augustus 1791

overlijdensplaats en -datum
Haarlem, 20 april 1868

3.

Partij/stroming

stroming(en)
regeringsgezind (ten tijde van Willem I en Willem II)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/5)

  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 18 oktober 1836 tot 17 oktober 1842 (voor Friesland)
  • grietman van Wonseradeel, van juli 1837 tot 1 augustus 1849
  • lid Provinciale Staten van Friesland, van 4 juli 1843 tot juli 1849 (voor de landelijke stand, district Dronrijp)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

auditeur, Schuttersraad der dienstdoende schutterij te Bolsward, tot juni 1849

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
  • Behoorde in 1838 tot de 16 leden die vóór een (verworpen) wetsvoorstel over het tarief voor de rechten op in- en uit- en doorvoer stemden

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
  • Zijn zoon Jan Willem was vice-admiraal
  • Zijn vader was equipagemeester bij de Admiraliteit van Amsterdam en artilleriemeester der Marine

niet-aanvaarde politieke functies
  • lid Tweede Kamer, juli 1834 (vacature-Fockema)

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.