Ir. M.H.C. (Michel) Lodewijks

foto Ir. M.H.C. (Michel) Lodewijks
bron: Fotobureau Dijkstra

Ervaren Roermondse bestuurder die vier jaar Eerste Kamerlid was. Van huis uit landmeter en als ingenieur betrokken bij de ruilverkaveling. Was bijna zeventien jaar gedeputeerde van Limburg, eerst van economische zaken en de laatste vier jaar van verkeer en waterstaat. Gold als een echte 'doener'. Ook als Eerste Kamerlid woordvoerder waterstaat. Hield zich daarnaast bezig met natuur- en milieubeleid.

VVD
in de periode 1995-1999: lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Michel Henricus Cornelis (Michel)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Westerhoven (N.Br.), 1 april 1930

overlijdensplaats en -datum
Roermond, 8 december 2005

3.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1970

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/12)

  • lid Gedeputeerde Staten (belast met economische zaken, werkgelegenheid, toezicht gemeenten) van Limburg, van 2 juni 1982 tot april 1991
  • lid Gedeputeerde Staten (belast met infrastructuur en verkeer en waterstaat) van Limburg, van april 1991 tot 18 april 1995
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 13 juni 1995 tot 8 juni 1999

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies (0/5)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/18)

  • vicevoorzitter Stichting Thuiszorg Midden-Limburg, vanaf 1 juli 1994
  • voorzitter Raad van Commissarissen openbaar-vervoerbedrijf "Hermes", vanaf januari 1995

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
  • Was woordvoerder waterstaat en natuur- en milieubeheer van de VVD-Eerste Kamerfractie

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Als gedeputeerde zette hij zich sterk in voor aanleg van de A73-Noord

uit de privésfeer
  • Zijn echtgenote was maatschappelijk werkster
  • Zijn vader was eigenaar van een schoenenwinkel en later gemeenteontvanger

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.