Jhr.Mr. A.A. (Aarnout) Loudon

De link naar de uitgebreide versie van deze biografie is verlopen. U ziet nu de publieksversie.

foto Jhr.Mr. A.A. (Aarnout) Loudon
© Fotobureau Dijkstra

Topman uit het bedrijfsleven die na zijn pensionering Eerste Kamerlid werd. Telg van een bekend geslacht van diplomaten en ondernemers. Was geruime tijd bestuurder van het Akzo-concern en daarvan twaalf jaar voorzitter van de raad van bestuur. Bekleedde diverse belangrijke commissariaten, waarvan die bij Shell en ABN AMRO de belangrijkste waren, en was bestuurder van het Verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO). Als Eerste Kamerlid een gewaardeerd woordvoerder economische zaken en milieu. Lange, aristocratische en vermogende zakenman.

VVD
in de periode 1995-1999: lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Aarnout Alexander (Aarnout)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 10 december 1936

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 9 september 2021

3.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1 juli 1977

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/8)

  • lid en vicevoorzitter Raad van Bestuur "Akzo" N.V., van 1 mei 1978 tot 1 mei 1982
  • voorzitter Raad van Bestuur N.V. "Akzo" (later AkzoNobel), van 1 mei 1982 tot 1 mei 1994
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 13 juni 1995 tot 8 juni 1999

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/22)

  • voorzitter KNJV (Koninklijke Nederlandsche Jachtvereeniging)
  • voorzitter organisatiecomité Nederlandse Veteranendag, van 2004 tot 2007

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
erelid KNJV (Koninklijke Nederlandsche Jachtvereeniging)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
  • Hield zich in de Eerste Kamer bezig met economische zaken en milieubeheer

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was ambtenaar ter Algemeene Secretarie te Batavia (Ned. Indië). Hij kwam op 35-jarige leeftijd om bij de torpedering van het krijgsgevangenenschip Junyo Maru, ten westen van Benkoelen.

niet-aanvaarde politieke functies
  • minister van Financiën, augustus 1994 (liet weten geen belangstelling te hebben)

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.