Sj. (Sjouke) Akkerman

foto Sj. (Sjouke) Akkerman

Friese lerares, die drie jaar PvdA-Kamerlid was. Typische regionale afgevaardigde die in de Kamer kwam na diverse bestuurlijke functies te hebben vervuld in het PvdA-gewest Friesland. Zette zich vooral in voor de Waddenzee, maar speelde verder geen opvallende rol als Kamerlid. Keerde na het Kamerlidmaatschap terug naar het onderwijs en was raadslid in Smallingerland.

PvdA
in de periode 1991-1994: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Sjouke (Sjouke)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Kortezwaag (gem. Opsterland, Frl.), 21 oktober 1947

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/7)

  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 11 juni 1991 tot 17 mei 1994
  • docent asielzoekersschool "De Bolder", van 1995 tot 2001
  • onderwijzeres Montessori-school "De Plotter" te Drachten, vanaf 2001

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige
  • lid bestuur Vluchtelingenwerk Smallingerland, vanaf 1995
  • voorzitter Stichting Milieu Educatie Smallingerland, vanaf 2000

vorige (2/3)
  • lid bestuur Stichting anti-discriminatie Buro Friesland
  • lid bestuur Ondernemersraad Stichting Vormingscentrum Woodbrookers

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
  • Hield zich als Kamerlid bezig met waterstaat en milieu en voorts met fraudebestrijding, bijstandsfraude en milieufraude. Voerde het woord bij de behandeling van twee wetsvoorstellen over de milieu-effectrapportage en bij een commissievergadering over de PKB Waddenzee.

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Groeide op in een arbeidersgezin

verkiezingen
  • Werd in 1994 niet opnieuw gekandideerd voor de Tweede Kamer
 

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.