M. (Meine) Pit

foto M. (Meine) Pitvergrootglas

Gelders Eerste Kamerlid voor de PvdA, die in 1995 dankzij voorkeurstemmen zijn zetel behield. Voormalige vakbondsbestuurder, personeelschef en directeur van een begeleidingsinstituut voor ondernemingsraden. In de Eerste Kamer woordvoerder economische zaken en landbouw. Stemde als enige van zijn fractie tegen de Betuwelijn.

PvdA
in de periode 1987-1999: lid Eerste Kamer

voornaam (roepnaam)

Meine (Meine)

personalia

geboorteplaats en -datum
Steenwijkerwold, 9 november 1931

overlijdensplaats en -datum
Woudrichem, 1 februari 2014

partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1955

hoofdfuncties en beroepen

 • administratief medewerker, van 1949 tot 1955
 • districtsbestuurder ANMB (Algemene Metaalbedrijfsbond), van 1955 tot 1970
 • hoofd personeelszaken "Simmonds Precision" te Brummen en Arnhem, van 1970 tot mei 1972
 • hoofd personeelszaken "SAAB/Scania Nederland" te Zwolle en Meppel, van mei 1972 tot mei 1975
 • directeur GBIO (Gemeenschappelijk Begeleidingsinstituut Ondernemingsraden), van mei 1975 tot 1 juli 1991
 • lid Provinciale Staten van Gelderland, van januari 1976 tot 1981
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 23 juni 1987 tot 11 juni 1991
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 28 september 1993 tot 8 juni 1999

partijpolitieke functies

 • lid bestuur PvdA gewest Gelderland, van 1970 tot 1972
 • lid verschillende werkgroepen (o.a. arbeidsverhoudingen, medezeggenschap) PvdA, van 1970 tot 1987
 • voorzitter PvdA gewest Gelderland, van 1972 tot 1976
 • lid partijraad PvdA, van 1972 tot 1987
 • voorzitter PvdA gewest Gelderland, van 1980 tot 1987
 • lid werkgroep medezeggenschap, WBS (Wiardi Beckman Stichting), omstreeks juni 1987

nevenfuncties

 • adviseur GBIO (Gemeenschappelijk Begeleidingsinstituut Ondernemingsraden), van 1 juli 1991 tot 1 januari 1992
 • voorzitter RBA (Regionaal Bestuur voor Arbeidsvoorziening) Arnhem/Oost-Gelderland, van 1 oktober 1990 tot 1 april 1996
 • voorzitter bestuur Stichting Reclassering, arrondissement Arnhem

opleiding

lager-/basisonderwijs
 • Openbare lagere school te Steenwijk, van 1939 tot 1945

voortgezet onderwijs
 • Openbare MULO-school te Steenwijk, van 1945 tot juni 1949

hoger beroepsonderwijs
 • personeelswerk, Openbare Sociale Academie te Hengelo (Ov.), van september 1970 tot mei 1974

overige opleidingen
 • cursussen op het terrein van sociale en economische wetenschappen
 • cursussen op het terrein van sociale verzekeringen
 • cursussen op het terrein van arbeidsverhoudingen
 • managementcursussen

activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder economische zaken en landbouw van de PvdA-Eerste Kamerfractie. Hield zich ook bezig met sociale zaken (medezeggenschap).

opvallend stemgedrag
 • Behoorde in 1994 tot de drie leden van zijn fractie die tegen het initiatiefwetsoorstel-Rosenmöller c.s. stemden inzake bevordering arbeidsdeelname allochtonen
 • Stemde in 1994 als enige van zijn fractie tegen de ontwerp-pkb over de Betuwelijn
 • Behoorde in 1998 tot de vijf leden van zijn fractie die tegen het wetsvoorstel herstructurering varkenshouderij stemden

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was metaalbewerker (zilversmid)

verkiezingen
 • Werd in 1995 dankzij negen voorkeurstemmen van Gelderse statenleden herkozen en aanvaardde tegen de zin van de PvdA-top zijn benoeming

woonplaats(en)/adres(sen)
 • Steenwijkerwold
 • Dieren, omstreeks 1976
 • Arnhem, Fluweelboomstraat 14, omstreeks juni 1987
 • Dieren, omstreeks 1992

militaire dienst
 • dienstplichtig militair

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te 's-Gravenhage, 31 mei 1958

echtgeno(o)t(e)/partner
R. Snijders, Rudolphina (Dolly)

kinderen
1 zoon en 2 dochters

vader
F. Pit, Frederik

geboorteplaats en/of -datum
Nijensleekerveld (gem. Vledder), 13 december 1907

moeder
M. Veld, Margje

geboorteplaats en/of -datum
Steenwijkerwold, 13 mei 1911

broers en zusters
1 zus

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.