J.S. (Servaas) Huys

foto J.S. (Servaas) Huys
bron: Fotobureau Dijkstra

Boerenzoon uit Noord-Limburg, die werkzaam was in het onderwijs en het vormingswerk. Zijn werkzaamheden als Tweede Kamerlid voor de PvdA lagen op het terrein van de landbouw en het voortgezet onderwijs. Zette zich als regiovertegenwoordiger ook in voor de belangen van Limburg, Als visserijspecialist bracht hij samen met enkele andere Kamerleden een wijziging van de Visserijwet tot stand.

PvdA
in de periode 1986-1998: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Jozef Servaas (Servaas)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Grubbenvorst, 26 maart 1940

overlijdensplaats en -datum
Grubbenvorst (gem. Horst aan de Maas), 22 november 2016

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1973

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/9)

  • lid Provinciale Staten van Limburg, van 7 juni 1978 tot 3 juni 1986
  • parttime directeur VWJ (Vormingscentrum voor Werkende Jongeren), van 1979 tot juni 1986
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 juni 1986 tot 17 mei 1994
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 augustus 1994 tot 19 mei 1998

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/10)

  • voorzitter Commissie van Wijzen DLG (Dienst Landelijk Gebied), vanaf oktober 2006
  • informateur collegevorming gemeente Bergen (Lb.), maart 2014 (samen mer Ger Koopmans)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
  • Was woordvoerder landbouw en visserij van de PvdA-Tweede Kamerfractie. Hield zich verder onder meer bezig met (beroeps)onderwijs en voerde in 1988 het woord bij de behandeling van de ontwerp-Tabakswet.
  • Diende in 1997 met zes visserijwoordvoerders van andere fracties een initiatiefwetsvoorstel tot wijziging van de Visserijwet in, waardoor onder andere de Kamer voor de binnenvisserij werd afgeschaft en de regeling van huur en verhuur van visrecht werd vereenvoudigd. Dit voorstel werd in 1998 wet. (25.795)

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn echtgenote was onderwijzeres

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.