Drs. W.J. (Wim) van Gelder

foto Drs. W.J. (Wim) van Gelder
bron: Fotobureau Dijkstra

Uit de vakbond afkomstig PvdA-Tweede Kamerlid met grote belangstelling voor technologische vernieuwing. Werkte voor hij Kamerlid werd bij de Wiardi Beckman Stichting en bij de FNV, en was voorzitter van het PvdA-gewest Utrecht. Woordvoerder hoger en wetenschappelijk onderwijs en technologie- en wetenschapsbeleid. Goed Kamerlid, dat naar buiten toe echter niet zo spectaculair was.

PvdA
in de periode 1986-1998: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Willem Johannes (Wim)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Baarn, 25 augustus 1947

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • PSP (Pacifistisch-Socialistische Partij), tot 1973
 • PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1973

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/9)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 juni 1986 tot 19 mei 1998
 • senior consultant "B&A-groep" te 's-Gravenhage, van 2005 tot 2006
 • zelfstandig consultant, vanaf 2006

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige
 • voorzitter Nederlands Volksbuurtmuseum te Utrecht

vorige (2/15)
 • lid Raad van Commissarissen AxionContinu
 • lid Raad van Toezicht HKU (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
 • voorzitter vaste commissie voor het Wetenschapsbeleid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 30 november 1989 tot 17 mei 1994
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 4 oktober 1994 tot 19 mei 1998

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder hoger en wetenschappelijk onderwijs en technologie- en wetenschapsbeleid van de PvdA-Tweede Kamerfractie. Hield zich ook bezig met economische zaken (waaronder midden- en kleinbedrijf).
 • Was in 1988 één van de woordvoerders van zijn fractie bij de behandeling van wetsvoorstellen over de verzelfstandiging van de PTT

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn echtgenote was lid van de gemeenteraad van Utrecht en Statenlid in de provincie Utrecht

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.