Drs. J.G. (Jan) van der Ploeg

foto Drs. J.G. (Jan) van der Ploeg
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Krachtig Rotterdams PvdA-gemeentebestuurder die faam verwierf als stadsvernieuwer. Was woordvoerder van de Nederlandse Volksbeweging en van het Nederlands Gesprekscentrum. Brak in 1946 als Hervormd man door naar de PvdA. Wist zich door zijn deskundigheid en persoonlijkheid in de roerige jaren zeventig in Rotterdam in zijn partij te handhaven. Na een langdurig wethouderschap werd hij in 1981 Eerste Kamerlid.

PvdA
in de periode 1981-1986: lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Johannes Gijsbertus (Jan)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 22 januari 1916

overlijdensplaats en -datum
Rotterdam, 13 december 1986

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1946

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/9)

  • wethouder (van onderwijs en volksontwikkeling; vanaf september 1970 tevens jeugdzaken) van Rotterdam, van 7 september 1967 tot 3 september 1974
  • wethouder (van stadsvernieuwing; sinds mei 1982 tevens onderwijs) van Rotterdam, van 3 september 1974 tot 7 september 1982 (tevens locoburgemeester)
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 10 juni 1981 tot 13 december 1986

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/11)

  • adviseur Raad van Commissarissen Heidemaatschappij Holding N.V.
  • lid Raad van Commissarissen Heidemaatschappij Holding N.V.

afgeleide functies, presidia etc.
voorzitter vaste commissie voor Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 20 september 1983 tot 13 december 1986

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
  • Was woordvoerder binnenlandse zaken en volkshuisvesting en ruimtelijke ordening van de PvdA-Eerste Kamerfractie
  • Een door hem ingediende (en aangenomen) motie waarin de wenselijkheid van splitsing van Zuid-Holland werd uitgesproken, werd door minister Rietkerk niet uitgevoerd

opvallend stemgedrag (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was kantoorbediende

verkiezingen
  • Werd in 1981 gekozen door Groep IV: Zuid-Holland

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.