H.G.J. (Henk) Kamp

De link naar de uitgebreide versie van deze biografie is verlopen. U ziet nu de publieksversie.

foto H.G.J. (Henk) Kamp
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Rijksoverheid.nl

Henk Kamp (1952) was van 24 september 2021 t/m tot 10 januari 2022 minister van Defensie in het (demissionaire) kabinet-Rutte III. Eerder was hij in het kabinet-Balkenende I minister van Volkshuisvesting en nam later in dat kabinet ook Defensie op zich; een ministerschap dat hij ook bekleedde in Balkenende II. Had toen intensieve bemoeienis met de missies in Irak en Uruzgan. Na twee jaar Kamerlid en een functie op de Antillen keerde hij in 2010 terug als minister van Sociale Zaken in het kabinet-Rutte I. Wegbereider van het kabinet-Rutte II en daarin minister van Economische Zaken. De heer Kamp begon zijn loopbaan als fiscaal rechercheur en wethouder van Borculo en werd in 1994 Tweede Kamerlid voor de VVD. Sinds 1 januari 2018 was hij voorzitter van branchevereniging ActiZ (zorg).

VVD
in de periode 1994-2017: lid Tweede Kamer, minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Henricus Gregorius Jozeph (Henk)

geboorteplaats en -datum
Hengelo (Ov.), 23 juli 1952

2.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1972

3.

Hoofdfuncties/beroepen (12/15)

 • wethouder (onder andere belast met openbare werken, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, sport, economische aangelegenheden en milieu) van Borculo, van 29 april 1986 tot 12 april 1994 (locoburgemeester van 1990 tot 1994)
 • lid Provinciale Staten van Gelderland, van juli 1986 tot mei 1994
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 mei 1994 tot 22 juli 2002
 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 22 juli 2002 tot 27 mei 2003
 • minister van Defensie, van 12 december 2002 tot 22 februari 2007
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 januari 2003 tot 27 mei 2003
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 november 2006 tot 18 december 2008
 • commissaris voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba, van 1 januari 2009 tot 10 oktober 2010
 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 14 oktober 2010 tot 5 november 2012
 • minister van Economische Zaken, van 5 november 2012 tot 26 oktober 2017
 • voorzitter bestuur ActiZ, van 1 januari 2018 tot 24 september 2021 (branchevereniging van bijna 400 zorginstellingen)
 • minister van Defensie, van 24 september 2021 tot 10 januari 2022

(in)formateurschap(pen)
 • 'verkenner' namens de Tweede Kamer bij kabinetsformatie, van 13 september 2012 tot 18 september 2012
 • informateur, van 18 september 2012 tot 30 oktober 2012 (samen met W.J. Bos)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

vorige (2/16)
 • lid College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten, van 1 juli 2018 tot september 2021
 • lid College financieel toezicht Aruba, van 1 augustus 2018 tot september 2021

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
lid delegatie uit de commissie voor de Rijksuitgaven en de commissies voor Economische Zaken en Financiën voor onderzoek naar de technoleaseconstructie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van mei 1997 tot mei 1998

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (3/4)
 • Bracht in 2007 de notitie immigratie en integratie uit, waarin voorstellen staan om tot een strenger immigratiebeleid (m.n. huwelijksimmigratie) te komen en om het aantal asielzoekers te doen dalen
 • Diende in 2008 een initiatiefwetsvoorstel in over een verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding in het openbaar en in voor het publiek openstaande gebouwen. Het wetsvoorstel werd in 2022 ingetrokken. (31.331)
 • Bracht in 2008 als aanvulling op de notitie immigratie en integratie de notitie Islam uit over de positie van moslims in de Nederlandse samenleving

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/20)
 • In 2015 verwierp de Eerste Kamer het door hem verdedigde wetsvoorstel Elektriciteits- en gaswet (Wet STROOM). Hiermee moesten de Elektriciteitswet en Gaswet worden samengevoegd en bepalingen daarvan worden gestroomlijnd. Onderdeel was verplichte splitsing (van netwerk en energielevering) van de Nederlandse energiebedrijven, waar de Eerste Kamer zich echter in meerderheid tegen keerde. Daarmee werd grotere transparantie, concurrentie en duurzaamheid van de energiehuishouding voorzien. Ter uitvoering van het Energieakkoord zou TenneT worden aangewezen als netbeheerder voor de energiewinning door windparken op zee. (34.199)
 • Sloot in 2016 een convenant met acht Europese landen over planning en realisatie van windparken op de Noordzee
 • Bracht in 2016 een Energieagenda uit over het tot 2050 terugbrengen van de CO2-uitstoot tot bijna 0. Transitie naar duurzame energie moet kosteneffectief worden. Energiebesparing, vermindering van het gebruik van aardgas en stimuleren van duurzaam opgewekte elektriciteit en warmte zijn speerpunten. De wettelijke verplichting om huizen en gebouwen op het gasnetwerk moet op termijn vervallen.

als bewindspersoon (wetgeving) (3/14)
 • Bracht in 2016 een wet (Stb. 116) tot wijziging van de Elektriciteitswet tot stand over het tijdig realiseren van de doelstellingen van het Energieakkoord (16 procent duurzame energie). De wet maakt tijdige realisering van de bouw van windmolens op zee mogelijk door TenneT als netbeheerder daarvan aan te wijzen. (34.401)
 • Bracht in 2016 een wet (Stbb. 552 en 553) tot implementatie van een EU-richtlijn over veiligheid bij offshore olie- en gasactiviteiten tot stand. Door een novelle werd tevens de bewijsvoering voor bevingsschade door gaswinning in het Groningerveld geregeld. (34.041, 34.390)
 • Bracht in 2016 de Wet Versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen (Stb. 554) tot stand. De minister van Economische Zaken krijgt meer regie bij belangrijke beslissingen in de mijnbouw en de positie van het Staatstoezicht op de Mijnen wordt versterkt, mede naar aanleiding van aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de aardbevingen in Groningen. Ook wordt de mogelijkheid om kosten van het verlenen van vergunningen en kosten van toezicht door te berekenen aan mijnbouwbedrijven en gasnetbeheerders verruimd. (34.348)

als (in)formateur
 • Kreeg op 13 september 2012 van de Tweede Kamer het verzoek uit te zoeken wat de opdracht voor een of meerdere informateurs zou kunnen zijn bij de vorming van een nieuw kabinet
 • Kreeg op 18 september 2012 op basis van het door hem als 'verkenner' uitgebrachte verslag samen met drs. W.J. Bos de opdracht om - mede gelet op de financieel-economische situatie en in verband daarmee de begroting voor 2013 - op zo kort mogelijke termijn de mogelijkheid te onderzoeken van een stabiel kabinet uit VVD en PvdA, de grootste partijen en de grootste winnaars. Op 29 oktober brachten zij een eindrapport uit, dat zowel een (ontwerp-)regeerakkoord als afspraken over de verdeling van kabinetsposten bevatte. Dit moet de basis vormen van een kabinet-Rutte/Asscher van VVD en PvdA.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • Was vanaf medio 2007 tot oktober dat jaar afwezig vanwege een knie-operatie
 • In 2015 verwierp de Tweede Kamer een tegen zijn beleid inzake de gaswinning in Groningen gerichte motie-Ouwehand (PvdD). De motie werd gesteund door PvdD, PVV en 50PLUS.
 • Werd op 9 september 2022 en 3 oktober 2022 verhoord door de parlementaire enquête Aardgaswinning Groningen vanwege zijn betrokkenheid bij het gasdossier als minister van Economische Zaken tussen 2012 en 2017.

uit de privésfeer
 • Zijn ouders stemden op de KVP
 • Was op kostschool bij de paters Carmelieten klasgenoot van Jan Marijnissen (SP)
 • Zijn vader was groothandelaar in papier. Na diens overlijden in 1964 zette de moeder van Henk het bedrijf voort.

verkiezingen
 • Was bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2006 nummer 3 op de kandidatenlijst van de VVD

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Floris van Straaten "Een rechtlijnig leider met een moordend tempo", NRC Handelsblad, 6 september 2004
 • Bart Dirks en Sheila Sitalsing, "'Er valt niets op te helderen'", De Volkskrant, 13 december 2008
 • Cees van der Laan en Teun Lagas, "De enige oplossing: nooit spelletjes spelen", Trouw, 5 januari 2009
 • Karen Zandbergen en Bart Zuidervaart, "Altijd helder en duidelijk", Trouw, 30 september 2013
 • Lex Oomkes en Bart Zuidervaart, "'Als kritiek niet terecht is, glijdt die van me af'", Trouw, 7 oktober 2017
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.