H.J.A.M. (Henk) Vrouwenvelder

foto H.J.A.M. (Henk) Vrouwenvelder
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Hagenaar, die op latere leeftijd senator voor het CDA werd en dat zes jaar bleef. Financieel woordvoerder van zijn fractie. Was lange tijd hoofdambtenaar van de afdeling comptabiliteit van het ministerie van Economische Zaken. Leidende figuur van de KVP in de Kamerkring Den Haag en twintig jaar lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland. Was ook enige jaren fractievoorzitter in de Staten. Actief in de vereniging van ouders van gehandicapten. Door een lichamelijke handicap en zijn kleine postuur, een opvallende verschijning in de Senaat.

CDA
in de periode 1977-1983: lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Hendricus Johannes Antonius Maria (Henk)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 11 augustus 1915

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 6 maart 2000

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • KVP (Katholieke Volkspartij), tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/6)

 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, van 1 juli 1958 tot 20 september 1977
 • hoofd afdeling Comptabiliteit (rang: referendaris, later hoofdadministrateur), ministerie van Economische Zaken, omstreeks 1960 en nog in 1977
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 1977 tot 13 september 1983

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies (0/6)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/3)

 • voorzitter samenwerkende ouderverenigingen "Helpt Elkander" en "Het Zorgenkind", omstreeks 1975
 • voorzitter Vereniging van ouders van gehandicapten, vanaf 1976 (na fusie samenwerkende ouderverenigingen)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was financieel-woordvoerder van de CDA-Eerste Kamerfractie. Hield zich verder bezig met culturele zaken, volksgezondheid en jeugdrecht. Voerde tevens het woord bij behandeling van een wetsvoorstel over telefonische colportage voor een liefdadig of ideëel doel.

opvallend stemgedrag (0/6)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Zat in 1959 in een comité dat bij de Tweede Kamerverkiezingen een voorkeursactie voerde voor mr. F.J.H. Bachg, de (Haagse) middenstandswoordvoerder in de KVP-fractie

uit de privésfeer
Zijn vader was kantoorbediende en vertegenwoordiger

anekdotes en citaten
 • In 1981 mocht hij als oudste lid in jaren, als laatste in de geschiedenis, de loting verrichten om te bepalen welke Kamerleden na drie of na zes jaar moesten aftreden. Door de Grondwetswijziging van 1983 werd voortaan iedere vier jaar de Kamer in zijn geheel vernieuuwd.

verkiezingen
 • Werd in 1977 en 1981 gekozen door Groep IV: Zuid-Holland

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.