Jhr.Mr. E. (Emiel) van Lennep

foto Jhr.Mr. E. (Emiel) van Lennepvergrootglas

Voormalige topambtenaar van financiën uit een Amsterdamse bankiersfamilie. Zijn naam werd vooral in de jaren zestig enkele malen genoemd bij kabinetsformaties, maar hij ambieerde geen politieke loopbaan. In 1969 werd hij secretaris-generaal van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling en daarna leidde hij namens de Nederlandse regering diverse internationale regeringsmissies. In 1986 werd hij - hoewel hij nooit een ministersfuncties of ander politiek ambt had uitgeoefend - minister van staat.

in de periode 1986-1996: minister van staat

voornaam (roepnaam)

Emile (Emiel)

personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 20 januari 1915

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 2 oktober 1996

levensbeschouwing
Hervormd

partij/stroming

partij(en)
CHU (Christelijk-Historische Unie)

hoofdfuncties en beroepen

 • procuratiehouder Deviezeninstituut, van 1940 tot 1945
 • procuratiehouder "De Nederlandsche Bank", van 1945 tot 1948
 • ambtenaar departement van Financiën te Batavia (Ned.-Indië), van 1948 tot 1949
 • financieel adviseur van de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon in Indonesië, van 1949 tot 1949
 • hoofd financiële afdeling, Hoge Commissariaat van het Koninkrijk der Nederlanden te Indonesië, van 1949 tot 1950
 • algemeen procuratiehouder "De Nederlandsche Bank", van 1950 tot april 1951
 • thesaurier-generaal ministerie van Financiën, van april 1951 tot 30 september 1969
 • secretaris-generaal OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling), van 30 september 1969 tot 1 oktober 1984 (benoemd 14 februari 1969)

ambtstitel
 • minister van staat, van 29 april 1986 tot 2 oktober 1996

nevenfuncties

 • alternate governor IMF (Internationaal Monetair Fonds)
 • voorzitter monetair comité EEG (Europese Economische Gemeenschappen)
 • bijzonder afgezant Koninkrijksregering in verband met overleg met Venezuela over de Shell-rafinaderij op Curaçao, van 22 april 1985 tot 1985
 • lid adviesraad Europese economische en monetaire integratie, vanaf augustus 1991

opleiding

voortgezet onderwijs
 • gymnasium te Amsterdam

academische studie
 • Nederlands recht, Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam, van 1932 tot 8 oktober 1937 (cum laude)

wetenswaardigheden

algemeen
 • Voerde namens de regering diverse onderhandelingen, onder andere met Argentinië over de Cogasco pijpleiding en (in 1985) met Venezuela over de Shell-raffinaderij op Curaçao
 • Had ook na zijn pensionering een eigen bureau op het ministerie van Financiën
 • Was adviseur van diverse ministers van Financiën
 • Bezocht jaarlijks de bijeenkomsten van het IMF
 • Hield zich in 1996 bezig met de voorbereidingen van de milieutop als vervolg op die in Rio de Janeiro 1992

uit de privésfeer
Zijn vader was lid van de koopmans- en bankiersfirma "Van Eeghen en Co." te Amsterdam en kamerheer in buitengewone dienst van koningin Wilhelmina

niet-aanvaarde politieke functies
 • staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, september 1963
 • minister van Financiën, 1967

woonplaats(en)/adres(sen)
's-Gravenhage

ridderorden
 • Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau, 29 april 1954
 • Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw, augustus 1984

overige onderscheidingen en prijzen
Four Freedom Award, 19 mei 1990

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
 • lid Amsterdamsch Studentencorps
 • rechtsridder Johanniter Orde, omstreeks 1984

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • A.E. Kersten, "Lennep, jhr. Emile van (1915-1996)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel VI (digitale versie)
 • NRC Handelsblad, 3 oktober 1996
 • Trouw, 4 oktober 1996
 • Wie is dat? 1956

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te 's-Gravenhage, 5 juni 1941

echtgeno(o)t(e)/partner
A.A. Labberton, Alexa Alison

kinderen
2 zoons en 2 dochters

vader
Jhr.Dr. L.H. van Lennep, Louis Henri

geboorteplaats en/of -datum
Hoenderloo (gem. Apeldoorn), 22 februari 1886

moeder
C.H. Enschede, Catharina Hillegonda (eerste echtgenote)

geboorteplaats en/of -datum
Haarlem, 15 augustus 1889

familierelaties

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.