J. (Johan) Zwanikken

foto J. (Johan) Zwanikken
bron: Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Zelfverzekerde vakbondsleider, voorman van de Katholieke Arbeiders Beweging, die ruim tien jaar voor de KVP in de Tweede Kamer zat. Was in 1959 voorstander van een nieuwe coalitie met de PvdA en in 1960 al gauw degene die bij fractieleider Romme het slechte functioneren van minister Van Rooy aan de orde stelde. Hield zich bezig met volksgezondheid en omroepzaken en was één van de KVP-woordvoerders bij de behandeling van de Algemene Bijstandswet. Hoopte tevergeefs dat het bezitvormingsbeleid de mensen op den duur in staat zou stellen als zelfstandige persoonlijkheid hun eerste nood te lenigen.

KVP
in de periode 1956-1967: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Johan (Johan)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Laren (N.H.), 26 februari 1908

overlijdensplaats en -datum
Hattem, 11 december 1985

3.

Partij/stroming

partij(en)
KVP (Katholieke Volkspartij)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/8)

  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 6 november 1956 tot 22 februari 1967
  • bestuurder in algemene dienst NKV (Nederlands Katholiek Vakverbond), van 1964 tot 1966
  • directeur Verbond voor Veilig Verkeer Nederland, van juni 1966 tot 1 juli 1967 (ontslag vanwege gezondheid)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/13)

  • lid Nederlandse delegatie naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, 1964 (als technisch adviseur voor sociale aangelegenheden)
  • diverse functies in enkele maatschappelijke organisaties

afgeleide functies, presidia etc.
voorzitter bijzondere commissie voor het wetsontwerp tot aanpassing en technische herziening van de Ziekenfondswet (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 16 november 1965 tot december 1965

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
  • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met maatschappelijk werk, omroepzaken, sociale zaken en volksgezondheid (ziektekostenverzekering)

opvallend stemgedrag (0/5)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Behoorde in juni 1963 tot de 12 leden van de KVP-fractie die de keuze van formateur (en KVP-fractievoorzitter) De Kort voor een coalitie met de VVD afwezen
  • Was in de 'Nacht van Schmelzer' (13/14 oktober 1966) vanwege ziekte afwezig
  • Behoorde tot de Christen-radikalen in de KVP

anekdotes en citaten
  • Hij hield in 1963 bij de behandeling van de Algemene Bijstandwet een pleidooi voor een ruimere interpretatie van het begrip noodzakelijke kosten. Hij noemde onder meer een sigaartje, een bloemetje op tafel en een cadeautje van een gulden voor het jarige nichtje.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.