Mr. Sj. van Welderen baron Rengers

foto Mr. Sj. van Welderen baron Rengers
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

In Groningen geboren, maar in Friesland woonachtige landedelman en bestuurder, die twaalf jaar lid van de Tweede Kamer was en daarna vijf jaar in de Senaat zat. Grietman (burgemeester) van Wymbritseradeel en na zijn vertrek uit het parlement zeventien jaar gedeputeerde. Keerde in 1849 als één van de weinigen terug in de (gekozen) Eerste Kamer, nadat hij steun had gegeven aan de grondwetsherziening van 1848.

moderaat of gematigd liberaal, regeringsgezinden ten tijde van Willem I, 'pragmatisch' liberaal
in de periode 1830-1850: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Sjuck

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Groningen, 8 november 1799

overlijdensplaats en -datum
Leeuwarden, 22 oktober 1870

3.

Partij/stroming

stroming(en)
 • regeringsgezind (onder Willem I en Willem II)
 • gematigd liberaal

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/10)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 13 september 1830 tot 17 oktober 1842 (voor Friesland)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 16 december 1845 tot 20 augustus 1850 (1849-1850 voor Friesland)
 • burgemeester van Wymbritseradeel, van 1 augustus 1851 tot 9 november 1853
 • lid Gedeputeerde Staten van Friesland, van 9 november 1853 tot 22 oktober 1870

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

 • lid College van Curatoren Atheneum te Franeker
 • lid Ridderschap van Friesland, vanaf 23 december 1825

afgeleide functies, presidia etc. (2/4)
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van september 1849 tot december 1849
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van mei 1850 tot augustus 1850

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (2/4)
 • Behoorde in 1838 tot de 16 leden die vóór een (verworpen) wetsvoorstel over het tarief voor de rechten op in- en uit- en doorvoer stemden
 • Stemde in 1848 vóór de Grondwetsherziening

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in 1830 tot Tweede Kamerlid gekozen, nadat U.H. Wielinga Huber voor een benoeming had bedankt

uit de privésfeer (3/5)
 • Zijn oudste zoon was burgemeester van Doniawerstal en zijn jongste zoon was burgemeester van IJlst
 • Zijn broer Edzard was raadsheer in de Hoge Raad en zijn broer Willem was grietman van Lemsterland
 • Een dochter van hem was gehuwd met een zoon van L.G.A. graaf van Limburg Stirum, Eerste Kamerlid en Commissaris des Konings

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.