W. Warnaar

foto W. Warnaar
bron: Persoonlijkheden

Bollenkweker uit Sassenhem, die in 1925 enkele maanden lid van de Tweede Kamer was voor de ARP, maar effectief slechts vier vergaderdagen meemaakte. Speelde een voorname rol op plaatselijk en provinciaal niveau als wethouder en lid van Provinciale Staten en was tevens jarenlang voorzitter van de kamerkring Leiden van de ARP. Zette zich vooral in voor de bloembollensector, bijvoorbeeld door in de VS te pleiten tegen een importverbod.

ARP
in de periode 1925: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Willem

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Helvoirt, 10 april 1867

overlijdensplaats en -datum
Sassenheim, 1 februari 1942

3.

Partij/stroming

partij(en)
ARP (Anti-Revolutionaire Partij)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/7)

  • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, van 2 juli 1912 tot 1 september 1941 (1912-1919 voor het kiesdistrict Leiderdorp)
  • wethouder van Sassenheim, van 2 september 1919 tot 1 februari 1942
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 27 mei 1925 tot 15 september 1925

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/12)

  • plaatsvervangend lid Raad van Beroep voor de directe belastingen te Leiden, omstreeks 1938
  • lid College van Toezicht, bedoeld in art. 32 der Land- en tuinbouwongevallenwet, omstreeks 1938 en nog in 1946

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Medeoprichter van een Coöperatieve Groentedrogerij
  • Werd op 22 januari 1912 tot Statenlid gekozen, maar pas op 2 juli geïnstalleerd
  • Bij zijn toelating als Kamerlid was er enige verwarring over zijn naam. Het Centraal Stembureau had hem vermeld onder de naam 'Warnaer'. Omdat er geen vergissing mogelijk was, besloot de commissie tot toelating te adviseren.

uit de privésfeer
  • Werd geboren in Helvoirt, maar zijn familie kwam uit Oegstgeest
  • Zijn vader was tuinder en bloembollenkweker

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.