N.F.A. (Nico) Vugts

foto N.F.A. (Nico) Vugts
bron: Gemeentearchief Den Haag

Vakbonds- en volkshuisvestingsman in de Eerste Kamerfractie van de KVP. Aanvankelijk metselaar en na de oorlog bestuurder van de Katholieke Arbeidersbeweging. Speelde tevens als raadslid een rol in de Haagse gemeentepolitiek en was actief in diverse organisaties op het gebied van woningbouw en huisvesting. Woordvoerder volkshuisvesting van de KVP-Eerste Kamerfractie.

KVP
in de periode 1964-1977: lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Nicolaas Franciscus Antonius (Nico)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Vught, 28 januari 1908

overlijdensplaats en -datum
Hellevoetsluis, 3 november 1979

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij), tot 22 december 1945
 • KVP (Katholieke Volkspartij), vanaf 22 december 1945

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/7)

 • bezoldigd lid bestuur KAB (Katholieke Arbeiders Beweging), district Zuid-Holland, van 1951 tot 1964
 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, van 6 juli 1954 tot 1 juli 1958
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 25 februari 1964 tot 1 februari 1977

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies (0/4)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/10)

 • lid commissie van advies, Gewestelijk Arbeidsbureau
 • hoofdingeland, Hoogheemraadschap Delfland, van 1969 tot 1973

afgeleide functies, presidia etc.
 • voorzitter commissie huisvestingszaken (gemeenteraad van 's-Gravenhage), van 1965 tot 1970
 • voorzitter vaste commissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 25 mei 1971 tot 17 september 1974

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder volkshuisvesting van de KVP-Eerste Kamerfractie

opvallend stemgedrag (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Verloor in 1955 bij de derde stemming een verkiezing tot wethouder (van volkshuisvesting) van Den Haag, als opvolger van ir. L.J.M. Feber. Uiteindelijk werd zijn fractiegenoot J.A. van Staaij gekozen, die echter voor de eer bedankte. Toen werd ir. R.C. van Lissa Nessel wethouder.
 • Nam in 1977 ontslag als Eerste Kamerlid vanwege gezondheidsredenen

uit de privésfeer
 • Nam ontslag als vakbondsbestuurder na benoeming van de NSB'er Woudenberg tot vakbondscommissaris, maar zette zijn werk illegaal voort
 • Zijn vader overleed in november 1926 ten gevolge van een val van een steiger bij de bouw van een kerktoren aan de Scheveningseweg

verkiezingen
 • Was in 1963 kandidaat in en werd in 1966 en 1971 gekozen door Groep IV: Zuid-Holland

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.