Jhr. L.L.G.M. Villers de Pité

foto Jhr. L.L.G.M. Villers de Pité
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Uit de zuidelijke Nederlanden afkomstige grootgrondbezitter die in de 31 jaar dat hij in het parlement zat nooit in een openbare Kamervergadering het woord voerde. Sprak buiten de Kamer alleen Frans. Aanhanger van de Limburgse seperatistische beweging die in de periode 1831-1848 aanstuurde op aansluiting bij België. Stemde na 1849 meestal met de liberalen mee. Vanwege zijn banden met de vrijmetselarij in 1850 niet herkozen als Tweede Kamerlid, waarna Limburg hem naar de Eerste Kamer afvaardigde.

'pragmatisch' liberaal, Rooms-Katholieken
in de periode 1849-1880: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Louis Libert Guillaume Marc

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Tongeren (Oostenr. Ned.), 25 april 1803

overlijdensplaats en -datum
Schin op Geul (Lb.), 11 augustus 1889

3.

Partij/stroming

stroming(en)
 • separatist, tot 1844 (zie scriptie)
 • 'pragmatisch' liberaal (vanaf 1849 tot omstreeks 1869)
 • R.K. (Rooms-Katholieken)

4.

Hoofdfuncties/beroepen

 • landeigenaar en landbouwer te Schin op Geul, Valkenburg en Oud-Valkenburg
 • lid Provinciale staten van Limburg, van 12 oktober 1841 tot 16 februari 1849 (voor de landelijke stand, district Valkenburg)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 13 februari 1849 tot 20 augustus 1850 (voor het kiesdistrict Heerlen)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 7 oktober 1850 tot 19 september 1853 (voor Limburg)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 2 december 1853 tot 20 september 1880 (voor Limburg)

5.

Nevenfuncties (2/5)

 • lid Raad van Commissarissen Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, omstreeks 1876 en nog in 1888
 • lid Commissie van Controle Aken-Maastrichtse Spoorweg-Maatschappij, omstreeks 1876

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Activiteiten

als parlementariër (2/12)
 • Stemde in 1870 tegen het voorstel tot afschaffing van de doodstraf
 • Behoorde in 1870 tot de meerderheid die bewerkstelligde dat de begroting van Nederlands-Indië werd verworpen, wat leidde tot het aftreden van minister De Waal

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Stelde als Statenlid in 1843 een petitie op waarin zelfstandigheid van Limburg werd bepleit. De meerderheid verhinderde echter dat deze petitie aan de koning werd gezonden.
 • Gekandideerd voor Maastricht in 1850 door de liberale kiesvereniging "Societé electorale l'union fait la force". Verloor zijn zetel aan de kandidaat van de Katholieke kiesvereniging "Concordia", De Limpens. Volgens het liberale "Journal du Limbourg" was dit het gevolg van een lastercampagne, waarin De Villers beschuldigd werd ongelovig te zijn en banden te onderhouden met de vrijmetselarij.

uit de privésfeer
 • redacteur van het separatistisch dagblad "Gazette du Duche de Limbourg", van december 1843 tot juni 1845 (medeoprichter)
 • Zijn vader was luitenant-kolonel en lid van Provinciale Staten van Limburg (1826)

verkiezingen
 • Werd in 1848 door de kiezers van de districten Sittard en Heerlen als tweede op de voordracht voor het Eerste Kamerlidmaatschap gezet, maar werd niet benoemd

predicaten/adellijke titels
 • jonkheer, 8 mei 1842

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.