Mr. C. Sleeswijk Vening

Conservatieve rechter, die na de kamerontbinding in 1853 een jaar lid van de Tweede Kamer was voor het district Sneek. Behoorde tot de gegoede burgers van Leeuwarden en zat daar geruimte tijd in de gemeenteraad en in plaatselijke besturen. Speelde als Kamerlid een bescheiden rol en verliet de Kamer al binnen een jaar vanwege een benoeming tot raadsheer in het Provinciaal Gerechtshof.

conservatief
in de periode 1853-1854: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Cornelis

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Lemmer (grietenij Lemsterland, Frl.), 9 april 1804

overlijdensplaats en -datum
Leeuwarden, 11 november 1863

3.

Partij/stroming

stroming(en)
conservatief

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/9)

  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 juni 1853 tot 3 juni 1854 (voor het kiesdistrict Sneek)
  • lid gemeenteraad van Leeuwarden, van 7 juni 1855 tot 11 november 1863
  • schoolopziener, eerste schooldistrict van Friesland (Leeuwarden en omgeving), van 1 januari 1858 tot 11 november 1863

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

  • officier bij de Friesche mobiele schutterij, van 24 september 1830 tot 31 oktober 1839
  • lid schoolcommissie te Leeuwarden, van 4 december 1845 tot 1 december 1857

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
  • Zijn bezigheden als Kamerlid beperkten zich voornamelijk tot de redactionele kanten van aanhangige wetsontwerpen

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Stond in 1860 als eerste op de aanbevelingslijst van de Hoge Raad voor benoeming als raadsheer. De Tweede Kamer plaatste H.U. Huguenin echter als eerste op de voordracht.

uit de privésfeer
Zijn vader was hoofdinspecteur van 's Rijksbelastingen te Friesland

verkiezingen
  • Versloeg in 1853 de liberalen H.U. Huguenin en A.F. Jongstra

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.