P.G.J. van der Schrieck

foto P.G.J. van der Schrieck
bron: Collectie-Van Eck (Nationaal Archief)

Kaarsrechte katholieke officier, die tot op hoge leeftijd deel uitmaakte van de Tweede Kamer en als nestor enkele keren de eerste vergadering leidde. Was onder meer leraar aan de KMA en regimentscommandant. Hij eindigde zijn 65-jarige officiersloopbaan als generaal. Na zijn overlijden omschreven als 'een beminneljke grijsaard' en 'ons aller vriend' die met grote plichtsbetrachting het land had gediend. Sprak met een enigszins Frans accent.

conservatief (katholiek), Bahlmanniaan ('Centrum')
in de periode 1876-1896: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Pierre Guillaume Jean

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Bergen op Zoom, 23 augustus 1812

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 5 maart 1896

3.

Partij/stroming

stroming(en)
R.K. (Rooms-Katholieken) (conservatief)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (9/15)

 • commandant, vijfde regiment der infanterie te 's-Hertogenbosch, van 1 juni 1867 tot 1 mei 1872
 • commandant, eerste divisie van het veldleger te 's-Gravenhage, van 1 mei 1872 tot 1 maart 1876
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 22 februari 1876 tot 2 september 1881 (voor het kiesdistrict 's-Hertogenbosch)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 4 oktober 1881 tot 11 oktober 1884 (voor het kiesdistrict 's-Hertogenbosch)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 november 1884 tot 18 mei 1886 (voor het kiesdistrict 's-Hertogenbosch)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 juli 1886 tot 17 augustus 1887 (voor het kiesdistrict 's-Hertogenbosch)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 september 1887 tot 27 maart 1888 (voor het kiesdistrict 's-Hertogenbosch)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 mei 1888 tot 20 maart 1894 (voor het kiesdistrict 's-Hertogenbosch)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 mei 1894 tot 5 maart 1896 (voor het kiesdistrict 's-Hertogenbosch)

officiersrangen (2/8)
 • generaal-majoor der infanterie (b.d.), van 1 mei 1872 tot 2 september 1881
 • luitenant-generaal titulair der infanterie, vanaf 2 september 1881

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/3)

 • gedelegeerde van de Nederlandse regering naar de Internationale conferentie over Oorlogsrecht, 1874
 • lid commissie voor het stichten eener woning met huiskapel voor de pauselijke internuntius te 's-Gravenhage, 1889

afgeleide functies, presidia etc. (2/9)
 • voorzitter Commissie van Rapporteurs voor hoofdstuk VIII (Oorlog) 1888 (Tweede Kamer der Staten-Generaal)
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van februari 1888 tot mei 1889

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Tweede Kamer vrijwel uitsluitend over militaire aangelegenheden en daarnaast enkele keren over de waterhuishouding in Noord-Brabant

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/5)
 • Werd in september 1889 en 1890 als tweede op de voordracht voor het Tweede Kamervoorzitterschap gezet
 • Behoorde in 1891 niet tot de ondertekenaars van een manifest van 14 conservatief-katholieke Tweede Kamerleden, maar werd desondanks bij enkelvoudige kandidaatstelling herkozen.
 • Werd in september 1891, 1892 en 1893 als derde op de voordracht voor het Tweede Kamervoorzitterschap gezet

verkiezingen (3/4)
 • Versloeg in 1888 jhr. L. van Meeuwen (met 66,4 procent van de stemmen)
 • Werd in 1891 met ruim 89 procent van de stemmen gekozen
 • Versloeg in 1894 J.P.R. Tak van Poortvliet (lib.)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.