E. (Eltjo) Rugge

foto E. (Eltjo) Rugge
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Sociaaldemocraat die 45 jaar in de gemeenteraad van Groningen zat. Was van eenvoudige komaf en aanvankelijk kleermakersknecht en broodbezorger. Speelde een belangrijke rol bij de opbouw van de socialistische beweging in Groningen. Was niet makkelijk in de omgang en volgde vaak een eigen koers. Vanaf 1918 een niet zo opvallend Tweede Kamerlid. Steunde in 1918 Troelstra's revolutiepoging. In 1922 vervangen door Agnes de Vries. Werd in 1924 wethouder en was van grote betekenis voor de volkshuisvesting in zijn stad. In 1926-1937 Eerste Kamerlid. Ereburger van Groningen.

SDAP
in de periode 1918-1937: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Eltjo (Eltjo)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Stootshorn (gem. Noordbroek, Gr.), 10 september 1872

overlijdensplaats en -datum
Groningen, 7 februari 1950

begraafplaats en -datum
Driehuis-Westerveld, 10 februari 1950

3.

Partij/stroming

partij(en)
SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij), van 1894 tot 9 februari 1946 (geen lid van de PvdA)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/12)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 september 1918 tot 24 juni 1922
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 18 september 1923 tot 8 juni 1937
 • wethouder (van volkshuisvesting en openbare werken) van Groningen, van 2 december 1924 tot 1943
 • lid gemeenteraad van Groningen, van november 1945 tot 2 september 1946

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies (0/6)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

afgeleide functies, presidia etc.
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 20 december 1932 tot 21 maart 1933
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 19 maart 1935 tot 25 juni 1935

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met landbouw en arbeidszaken en met Groningse aangelegenheden
 • Was woordvoerder arbeidszaken van de SDAP-Eerste Kamerfractie. Hield zich ook bezig met landbouw, binnenlands bestuur en volksgezondheid.

opvallend stemgedrag (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in 1922 niet herkozen (derde op de kandidatenlijst in de kieskringen Groningen en Assen), omdat het partijbestuur zijn houding in november 1918 afkeurde. Hij had toen steun gegeven aan de roep om een revolutionaire omwenteling.
 • Deed veel voor de volkshuisvesting in Groningen, onder meer door de bouw van arbeiderswijken
 • Voerde in het begin van de bezettingstijd krachtig actie tegen de Nederlandse Unie in de kring van de SDAP'ers

uit de privésfeer
In 1896 medeoprichter van een Arbeiderkiesvereeniging in Groningen

verkiezingen
 • Werd in 1923, 1926 en 1932 tot Eerste Kamerlid gekozen door Groep II: Gelderland, Overijssel, Groningen en Drenthe

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.