J.L. Nierstrasz C.Jzn.

foto J.L. Nierstrasz C.Jzn.
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Marineofficier die zich als conservatief afgevaardigde voor het district Delft meer nog als koloniaal specialist dan als marinewoordvoerder ontpopte. Kamerlid dat vaak nogal breedsprakig het woord voerde over de Nederlands-Indische marine, de Indische begroting en de strijd in Atjeh. Hertrouwde met een meisje uit een gefortuneerde familie waarvan bekend was, dat de tien kinderen bij huwelijk ieder f. 1 miljoen meekregen.

conservatief
in de periode 1868-1877: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Johannes Leonardus

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Gorinchem, 20 april 1824

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 9 december 1878

3.

Partij/stroming

stroming(en)
conservatief

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/4)

 • instructeur-officier der adelborsten te Willemsoord, van 1854 tot 1860
 • commandant Hr.Ms. "Semarang", van 1860 tot 1864
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 25 februari 1868 tot 17 september 1877 (voor het kiesdistrict Delft)

officiersrangen (2/4)
 • kapitein-luitenant-ter-zee, van 1 januari 1868 tot 1 mei 1874
 • kapitein-ter-zee b.d., vanaf 1 mei 1874

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

lid commissie voor de examinering van adelborsten en zee-officieren, van 1865 tot 1874

afgeleide functies, presidia etc.
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van november 1874 tot februari 1875
 • lid Commissie voor Huishoudelijke aangelegenheden (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 27 september 1875 tot 17 september 1877

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (2/5)
 • Interpelleerde in april 1873 minister Fransen van de Putte over het uitbreken van de Atjeh-oorlog
 • Interpelleerde in 1875 de regering over de Atjeh-oorlog

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Een broer van hem was gehuwd met een dochter van J.W. Hein, Eerste Kamerlid
 • Een andere broer was burgemeester van Loenen (1853-1854) en raadslid in 's-Gravenhage
 • Zijn eerste echtgenote was een dochter van de vice-consul van Groot-Brittannië

verkiezingen (3/4)
 • Versloeg in 1869 R.J.C. Metelerkamp (lib.) na herstemming
 • Versloeg in 1873 C.J. Vaillant (lib.) na herstemmming
 • Was in 1877 geen kandidaat meer

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.