G.W.J. van Koeverden

foto G.W.J. van Koeverden

Landbouwer uit de Betuwe die vier jaar namens de RKSP in de Tweede Kamer zat. Actief in onder meer de katholieke land- en tuinbouworganisatie en de KRO. Bescheiden afgevaardigde op het terrein van landbouw en waterstaat. Tevens gemeenteraadslid en Statenlid. Zijn voornaamste bestuursfunctie was echter gedeputeerde van Gelderland. Na de bevrijding was hij waarnemend Commissaris van de Koningin.

RKSP
in de periode 1933-1937: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Gerardus Wilhelmus Josephus

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Buren (Gld.), 30 mei 1882

overlijdensplaats en -datum
Buren (Gld.), 29 september 1962

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij), tot 22 december 1945
 • KVP (Katholieke Volkspartij), vanaf 22 december 1945

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/7)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 27 juni 1933 tot 8 juni 1937
 • lid Gedeputeerde Staten (onder meer belast met ruilverkaveling en nutsbedrijven) van Gelderland, van 9 januari 1935 tot 1 september 1941
 • lid Gedeputeerde Staten (onder meer belast met ruilverkaveling en nutsbedrijven) van Gelderland, van mei 1945 tot 3 juli 1946
 • waarnemend Commissaris van de Koningin in Gelderland, van 7 mei 1945 tot 20 juli 1945

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/10)

 • lid bestuur Raiffeisenbank
 • voorzitter Radboudstichting, afdeling Gelderland

afgeleide functies, presidia etc.
lid vaste commissie voor Openbare Werken, Waterstaats- en Verkeersaangelegenheden (Tweede Kamer der Staten-Generaal)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met landbouw- en waterstaatszaken

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Stortte bij zijn aantreden als gedeputeerde in januari 1935, ervan uitgaande dat hij slechts vijf maanden gedeputeerde zou blijven, de helft van zijn honorarium in de kas van het Nationaal Crisis Comité
 • Weigerde in 1935 een kandidatuur te aanvaarden voor de Eerste Kamer

uit de privésfeer
 • Zijn broer was priester (pastoor) en medeoprichter van de KRO
 • Zijn schoonvader was wethouder van Druten

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.