M. Kingma Hzn.

foto M. Kingma Hzn.
bron: Rijksarchief Leeuwarden

In Friesland populaire liberale politicus en bestuurder, die het als eenvoudige man tot staatsraad bracht. Had als bijnaam daarom 'de staatsraad-pottenbakker'. Werd in 1850 tot Statenlid en gedeputeerde gekozen en kwam in 1859 bij de uitbreiding van het zeteltal voor het district Dokkum in de Kamer. Bedankte toen als gedeputeerde. Nam die functie in 1863 echter weer op, omdat hij het reizen naar Den Haag te bezwaarlijk vond. In 1864 werd hij tevens staatsraad in buitengewone dienst. Bleef tot 1898 Statenlid. Kenner van Friese aangelegenheden, in bijzonder van de zeedijken. Stoere, oprechte 'Stânfries'.

'pragmatisch' liberaal
in de periode 1859-1900: lid Tweede Kamer, staatsraad in buitengewone dienst

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Marten

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Makkum (grietenij Wonseradeel, Frl.), 16 juni 1817

overlijdensplaats en -datum
Sneek, 16 februari 1900

3.

Partij/stroming

stroming(en)
liberaal

partij(en)
Liberale Unie

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/6)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 22 februari 1859 tot 14 augustus 1863 (voor het kiesdistrict Dokkum)
 • lid Gedeputeerde Staten van Friesland, van 20 juni 1863 tot juli 1898
 • staatsraad in buitengewone dienst, Raad van State, van 16 februari 1864 tot 16 februari 1900

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Tweede Kamer enkele malen over spoorwegaangelegenheden (in het noorden des lands), posterijen en waterstaat
 • Stemde in 1860 tegen de ontwerp-Wet aanleg van spoorwegen voor rekening van de staat

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Bijzondere figuur in de Tweede Kamer mede door zijn eenvoudige taalgebruik

uit de privésfeer
 • Verloor zijn vader op achtjarige leeftijd; zijn oom Jan zorgde verder voor zijn opvoeding
 • Werd in 1898 door zijn zoon opgevolgd als Statenlid
 • Zijn vader was eigenaar van een steen-, pannen- en pottenbakkerij

anekdotes en citaten
 • Zou een redevoering in de Kamer eens afgebroken hebben met de woorden "'k Bin 't kwiet".

verkiezingen
 • Werd in 1855 bij tussentijdse verkiezingen in het district Sneek na herstemming verslagen door jhr. P.B.J. Vegelin van Claerbergen (lib.)
 • Versloeg in 1859 jhr. J.A. Lycklama à Nijeholt
 • Werd bij de periodieke verkiezingen in 1860 bij enkelvoudige kandidaatstelling gekozen

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
"de Staatsraad-pottenbakker"

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.