Mr. A.F. Jongstra

Friese katholieke medestander van Thorbecke. Was advocaat in Heerenveen en redacteur van het liberale dagblad de Provinciale Friesche Courant. Bepleitte als Kamerlid de invoering van juryrechtspraak. Verloor zijn zetel na de Aprilbeweging en zag nadien pogingen om terug te keren in de Kamer mislukken.

Thorbeckiaan
in de periode 1850-1853: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Anne Franszoon

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Bakhuizen (grietenij Gaasterland, Frl.), 12 april 1808

overlijdensplaats en -datum
Nijehaske (gemeente Haskerland, Frl.), 4 augustus 1871

3.

Partij/stroming

stroming(en)
liberaal (Thorbeckiaan)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/4)

  • redacteur "Provinciale Friesche Courant"
  • kantonrechter-plaatsvervanger te Heerenveen, van 1 november 1842 tot 1 juni 1852
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 7 oktober 1850 tot 26 april 1853 (voor het kiesdistrict Sneek)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als parlementariër
  • Sprak voornamelijk over belastingwezen en rechterlijke organisatie in de Tweede Kamer

7.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
  • Nam deel aan de Tiendaagse Veldtocht
  • Werd gedeballoteerd door de Sociëteit "de Besognekamer" vanwege zijn politieke opvattingen
  • Zijn vader was ontvanger der belastingen bij de arrondissementsrechtbank van Heerenveen, procureur elfde district van Friesland (1806-1819) en dorpsrechter van Bakhuizen o.a. (circa 1799)

verkiezingen (3/6)
  • Werd in 1850 in het district Leeuwarden na herstemming door W.R. baron van Hoëvell
  • Werd in 1853 verslagen door jhr. W.E. Engelen en C. Sleeswijk Vening
  • Werd in juni 1858 en juni 1862 in het district Sneek (in 1862 na herstemming) verslagen door jhr. W.H. Lycklama à Nijeholt (cons.)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.