P. (Piet) Hiemstra Fzn.

foto P. (Piet) Hiemstra Fzn.
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Landbouw-woordvoerder van de SDAP in Tweede en Eerste Kamer. Groeide op in een Fries landarbeidersgezin, werd na de lagere school landbouwknecht en na zijn dienstplicht arbeider in een zuivelfabriek. Actief in de Bond van arbeiders in het landbouw- en zuivelbedrijf en later als SDAP'er in het parlement pleitbezorger van de belangen van landarbeiders. Had als bijnaam 'de Troelstra van de landarbeiders'. Was in Leeuwarden wethouder en gedeputeerde van Friesland.

SDAP, PvdA
in de periode 1921-1946: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Pieter (Piet)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Huins (gem. Baarderadeel, Frl.), 4 augustus 1878

overlijdensplaats en -datum
De Bilt, 9 januari 1953

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij), tot 9 februari 1946
 • PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 9 februari 1946

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/19)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 12 oktober 1921 tot 8 juni 1937
 • lid Provinciale Staten van Utrecht, van 5 juli 1927 tot 1 september 1941
 • lid gemeenteraad van De Bilt, van 6 september 1927 tot 1 september 1931
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1937 tot 24 juli 1946

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/13)

 • lid Centrale Commissie als bedoeld in art. 27 der Landbouwcrisiswet 1933, van 1933 tot 1940
 • regeringsvertegenwoordiger op het arbeidsbureau te Genève

afgeleide functies, presidia etc.
voorzitter begrotingscommissie voor hoofdstuk V (Binnenlandse Zaken en Landbouw) 1926 (Tweede Kamer der Staten-Generaal)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/5)
 • Interpelleerde in 1929 minister Lambooy over de voorstellen van een commissie inzake opheffing van de Marinewerf te Hellevoetsluis en de reorganisatie van de werf te Willemsoord
 • Interpelleerde in 1932 minister Verschuur over de toestanden bij de van rijkswege gesubsidieerde werkverschaffingen, de werkverruiming, de regeling van de bijdragen van het Rijk in de kosten van de werklozenondersteuning door de gemeenten en de geldelijke positie van verschillende werklozenkassen

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was in 1917 de eerste sociaaldemocratische bestuurder van Leeuwarden

uit de privésfeer
 • Zijn eerste echtgenote was dienstbode
 • Zijn tweede echtgenote was 22 jaar jonger dan hij
 • Zijn vader was landarbeider en koster

verkiezingen
 • Werd in 1937 tot Eerste Kamerlid gekozen door Groep II: Gelderland, Overijssel, Groningen en Drenthe

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
"de Troelstra van de landarbeiders"

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.