Mr. J.A.G.M. van Hellenberg Hubar

foto Mr. J.A.G.M. van Hellenberg Hubarvergrootglas

Katholieke patriciër uit Tilburg, die vijf jaar woordvoerder middenstandsaangelegenheden van de RKSP-Tweede Kamerfractie was. Actief in katholieke organisaties op het gebied van de middenstand, zoals het Hanzebureau (het informatie- en voorlichtingscentrum van de katholieke ondernemers in het midden- en kleinbedrijf). Na eerder wethouder te zijn geweest, werd hij in 1931 burgemeester van Rijswijk (Z.H.). Na de oorlog burgemeester van Hilversum.

RKSP
in de periode 1929-1934: lid Tweede Kamer

voornamen

Jacques Adrien Gérard Marie

personalia

geboorteplaats en -datum
Tilburg, 17 augustus 1896

overlijdensplaats en -datum
Hilversum, 4 juni 1951

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

opmerkingen over de naam en/of titel
Zijn vader kreeg bij K.B. van 14 juni 1920 toestemming "Van Hellenberg" aan zijn naam "Hubar" toe te voegen

partij/stroming

partij(en)
 • RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij), tot 22 december 1945
 • KVP (Katholieke Volkspartij), vanaf 22 december 1945

hoofdfuncties en beroepen

 • advocaat te 's-Gravenhage, van 1919 tot 1920
 • chef rechtskundige afdeling, Nationaal Hanzebureau, van 1919 tot 1921 (uitvoerend bureau van de NRKM, Nederlandsche Roomsch-Katholieke Middenstandsbond)
 • directeur Nationaal Hanzebureau, van 1921 tot 1933
 • lid gemeenteraad van Rijswijk (Z.H.), van 2 september 1923 tot 1 november 1933
 • wethouder van Rijswijk (Z.H.), van 2 september 1923 tot 1 november 1933
 • waarnemend burgemeester van Rijswijk (Z.H.), van 1 augustus 1931 tot 1 november 1933 (na het overlijden van burgemeester Pape)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 september 1929 tot 1 februari 1934
 • burgemeester van Rijswijk (Z.H.), van 1 november 1933 tot maart 1943 (ontslagen en verbannen door de bezetter)
 • burgemeester van Rijswijk (Z.H.), van 5 mei 1945 tot 1 april 1946
 • burgemeester van Hilversum, van 1 april 1946 tot 4 juni 1951

partijpolitieke functies

 • lid partijraad RKSP, van 1926 tot 1933

nevenfuncties

 • adjunct-secretaris R.K. Centrale Raad van Bedrijven, van 1920 tot 1921
 • lid en redactiesecretaris blad "De R.K. Middenstander", vanaf 1921
 • lid Middenstandsraad, van 1925 tot 1933
 • voorzitter Nationale Federatie voor vakopleidingen in de schoenmakerij, vanaf 1926 (nog in 1931)
 • voorzitter Nationale Federatie voor de vakopleiding in het ledercontrolestation, vanaf 1926 (nog in 1931)
 • lid Scheidsgerecht Bond Westland, vanaf 1927 (nog in 1931)
 • lid Commissie van Toezicht op de Rijksschool voor leerlooiers en schoenmakers te Waalwijk, vanaf 1927 (nog in 1931)
 • lid bestuur KRO (Katholieke Radio-Omroep), vanaf 1927
 • lid Hoge Raad van Arbeid, omstreeks 1928 en nog in 1933 (namens de NRKM)
 • lid Centrale Commissie als bedoeld in art. 27 der Landbouwcrisiswet 1933, van 1933 tot 1940
 • lid Centrale Commissie voor de Statistiek, omstreeks 1939
 • penningmeester KRO (Katholieke Radio-Omroep), tot 1951
 • lid/voorzitter raad van toezicht en tucht van de Nationale Unie van Accountants

opleiding

voortgezet onderwijs
 • gymnasium, R.K. "Sint Canisius College" te Nijmegen

academische studie
 • rechtswetenschap (gepromoveerd op stellingen), Rijksuniversiteit Utrecht, tot 22 januari 1919

activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met economische onderwerpen (middenstand) en landbouw

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Een jongere broer van hem was burgemeester van Boxmeer en later van Valkenswaard
 • Zijn schoonvader was textielfabrikant en wethouder van Tilburg
 • Zijn vader was kandidaat-notaris en agent van de Nederlandse Bank. Hij was weduwnaar van A.M.J.H.C. Hengst, dochter van J.B.J. Hengst, Tweede en Eerste Kamerlid

woonplaats(en)/adres(sen)
 • Rijswijk (Z.H.), Oranjelaan 27, omstreeks 1931 en nog in 1939
 • Hilversum

ridderorden
Officier in de Orde van Oranje-Nassau, 29 april 1950

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • Ned. Patriciaat, 1971
 • "De Maasbode", 9 juli 1929

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Nijmegen, 8 juni 1920

echtgeno(o)t(e)/partner
Ch.P.C.M. van Wamel, Christina Petronella Cornelia Maria

kinderen
4 zoons en 2 dochters

vader
J.C.J.M. Hubar, Jacobus Cornelis Josephus Maria

geboorteplaats en/of -datum
Hilvarenbeek, 20 augustus 1862

moeder
B.D.M. Mutsaers, Bernardina Dymphna Maria

geboorteplaats en/of -datum
Tilburg, 6 juni 1862

familierelaties

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.