J.F. (Jan) Heemskerk

foto J.F. (Jan) Heemskerk
bron: Onze Afgevaardigden

Antirevolutionair Tweede Kamerlid, dat veel minder opviel dan zijn oudere broer Theodoor. Als voormalig rijksbetaalmeester vooral deskundig op het gebied van pensioenen en ambtenarensalarissen. Vervulde zijn ambt in diverse delen van het land en was gemeenteraadslid in Groningen. Werd in 1909 voor een Rotterdams district gekozen en keerde in 1918 voor nog eens vier jaar terug in de Kamer, nadat hij in 1913 niet was herkozen.

ARP
in de periode 1909-1922: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Jan Frederik (Jan)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 15 februari 1867

overlijdensplaats en -datum
Middelburg, 11 september 1944

3.

Partij/stroming

partij(en)
ARP (Anti-Revolutionaire Partij)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/12)

  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 21 september 1909 tot 16 september 1913 (voor het kiesdistrict Rotterdam IV)
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 september 1918 tot 24 juni 1922
  • rijksbetaalmeester te Leeuwarden, van 16 oktober 1922 tot 1 januari 1926
  • lid gemeenteraad van Middelburg, van 1 september 1931 tot 5 september 1939

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/6)

  • afgevaardigde Generale Synode van de Gereformeerde Kerk te Amsterdam, 1936
  • ambtenaar van de burgerlijke stand te Middelburg

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
  • Sprak in de Tweede Kamer hoofdzakelijk over financiële onderwerpen

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader vernoemde hem (mede) naar prins Frederik, de oom van koning Willem III

verkiezingen (3/4)
  • Werd in 1909 in het kiesdistrict Winschoten na herstemming verslagen door D. Bos (vdb)
  • Versloeg in 1909 A. Plate (vl) na herstemming
  • Werd in 1913 verslagen door J. van Vollenhoven (vl)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.