W. (Wout) van der Gevel

foto W. (Wout) van der Gevel
bron: Beeldbank Nationaal Archief

PvdA-Tweede Kamerlid en bestuurder van de vakbond voor onderwijspersoneel. Begon zijn loopbaan als onderwijzer, werd hoofd van een school en daarna voorzitter van een onderwijsbond, die in 1966 fuseerde tot de ABOP. Als woordvoerder ambtenarenzaken van de PvdA-Tweede Kamerfractie een emotioneel en strijdbaar man. Stierf plotseling tijdens een openbare commissievergadering in de Tweede Kamer.

PvdA
in de periode 1965-1967: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Wouter (Wout)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 13 augustus 1915

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 15 november 1967

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/8)

  • voorzitter NOV (Nederlandse Onderwijzersvereniging), van 4 januari 1964 tot 1 mei 1966
  • voorzitter ABOP (Algemen Bond van Onderwijzend Personeel), van 1 mei 1966 tot 15 november 1967 (na fusie van NOV, Bond van Nederlandse Onderwijzers en Nederlandsch Onderwijzersgenootschap)
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1965 tot 15 november 1967

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

afgeleide functies, presidia etc.
ondervoorzitter vaste commissie voor Ambtenarenzaken en Pensioenen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 1 maart 1967 tot 15 november 1967

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
  • Was woordvoerder ambtenarenzaken en onderwijs (personeel) van de PvdA-Tweede Kamerfractie

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Overleed kort na het indienen van een motie in de avondvergadering van een openbare commissievergadering over bezuinigingen op de ambtenarensalarissen. Staatssecretaris Van Veen had voorgesteld de verschillen in kindertoeslagen voor ambtenaren gelijk te trekken. Van der Gevel diende een motie in waarin de regering werd gevraagd hierover eerst met de ambtenarenbonden te overleggen.
  • Na zijn overlijden herdacht de voorzitter van de commissievergadering, Zegering Hadders, hem in enkele sobere woorden, en verdaagde terstond de vergadering.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.