Mr. J.W. Gefken

foto Mr. J.W. Gefken
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Medestander van Groen van Prinsterer, die rechterlijke functies bekleedde in Suriname. Zette zich sterk in voor afschaffing van de slavernij en maakte deel uit van een staatscommissie die dat vraagstuk onderzocht. Na terugkeer in Nederland gekozen tot afgevaardigde van Zwolle. Sprak in de Kamer hoofdzakelijk over Surinaamse aangelegenheden en had daarbij de gewoonte altijd de meervoudsvorm te gebruiken. Geen indrukwekkend Kamerlid.

antirevolutionair
in de periode 1868-1869: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Jan Willem

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 9 mei 1807

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 22 september 1887

3.

Partij/stroming

stroming(en)
antirevolutionair

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/5)

 • advocaat-generaal Provinciaal Gerechtshof te 's-Gravenhage, van 1 november 1845 tot 20 november 1856
 • procureur-generaal in de kolonie Suriname te Paramaribo, van 11 februari 1857 tot 1 juni 1867
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 25 februari 1868 tot 20 september 1869 (voor het kiesdistrict Zwolle)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/3)

 • adviseur van regeringscommissaris Metman bij de invoering van het Burgelijk Wetboek, het Wetboek van Koophandel, het Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering, de Strafvordering en de Rechterlijke Organisatie, van 1860 tot 1867
 • president Maatschappij tot Bevordering van het Godsdienstonderwijs onder de inlandsche bevolking in de kolonie Suriname, omstreeks 1876

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Tweede Kamer met name over de schoolkwestie, over Surinaamse aangelegenheden en over justitie
 • Stemde op 23 maart 1868 tegen de motie-Blussé van Oud-Alblas, die uitsprak dat de Kamerontbinding van 1867 niet in het landsbelang was geweest

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Trad als advocaat met name op voor de afgescheidenen
 • Medeoprichter van "De Nederlandsche Maatschappij tot bevordering van de afschaffing der slavernij"
 • Zijn vader was wijnkoper

verkiezingen (3/5)
 • Versloeg in 1868 in de eerste stemronde Th.J. Stieltjes (lib.)
 • Werd in 1869 verslagen door jhr. J.A. Sandberg (lib.)
 • Werd in 1875 in het district Deventer in de eerste stemronde verslagen door P. Blussé van Oud-Alblas (lib.), in Zwolle door A. van Naamen van Eemnes (lib.) en in Tiel door D.J. baron Mackay (lib.)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.