Mr. W.F.E. baron van der Feltz

foto Mr. W.F.E. baron van der Feltz

Zeeuws Kamerlid voor de CHU in de naoorlogse periode. Telg van een Drentse adellijke familie, met bezittingen in onder andere Gelderland. Zijn vader was Eerste Kamerlid voor de vrijzinnig-democraten. In 1946 korte tijd Eerste Kamerlid en daarna tien jaar Tweede Kamerlid. Vervulde in Middelburg functies bij het Openbaar Ministerie. Woordvoerder volkshuisvesting en justitie van de CHU-fractie. Regiovertegenwoordiger.

CHU
in de periode 1946-1956: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Willem François Ewoud

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Assen, 8 juli 1882

overlijdensplaats en -datum
Overveen (gem. Bloemendaal), 2 maart 1967

begraafplaats en -datum
Middelburg, 7 maart 1967

3.

Partij/stroming

partij(en)
CHU (Christelijk-Historische Unie)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/11)

 • lid tijdelijke gemeenteraad van Middelburg, van 1 augustus 1945 tot 2 september 1946
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 7 mei 1946 tot 4 juni 1946
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 4 juni 1946 tot 15 juli 1952
 • lid Provinciale Staten van Zeeland, van 14 juni 1946 tot 1 juli 1958
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 oktober 1952 tot 3 juli 1956

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies (0/4)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/8)

 • lid Raad van Bijstand voor onderwijsaangelegenheden, Stichting Herstel Zeeland 1945, vanaf mei 1946
 • commissaris bestuur Polder Walcheren, vanaf juni 1958

afgeleide functies, presidia etc.
 • voorzitter Commissie van Rapporteurs voor de naturalisatie-ontwerpen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 28 september 1948 tot 27 september 1949
 • voorzitter Commissie voor de Verzoekschriften (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 27 september 1949 tot september 1951

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met justitiële aangelegenheden en met volkshuisvesting en wederopbouw. Daarnaast woordvoerder Zeeuwse aangelegenheden (veren over de Westerschelde, wetsvoorstel Waternoodschade). Sprak ook enkele keren over vervoer en financiële onderwerpen.

opvallend stemgedrag (0/4)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • Was tijdens de watersnoodramp van 1953 niet in Zeeland en keerde ijlings terug naar de getroffen provincie om leiding te kunnen geven aan de werkzaamheden voor dijkherstel.
 • Gaf in februari 1953 bij de behandeling van de regeringsverklaring over de Stormvloedramp een ooggetuigenverslag van de toestand in Zeeland.
 • Was als oudste lid in jaren in 1955 een keer fungerend Tweede Kamervoorzitter

uit de privésfeer
Zijn zwager H.P. baron van der Borch van Verwolde was burgemeester van Koudekerke (1913-1927) en van De Bilt (1927-1952)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.