Mr. H.J. Engelkens

foto Mr. H.J. Engelkensvergrootglas

In Oost-Friesland geboren conservatief, die, toen hij in 1849 tot Eerste Kamerlid was benoemd, aanvankelijk niet werd toegelaten vanwege twijfel over zijn nationaliteit. Combineerde het burgemeesterschap van Winschoten met de advocatuur. Zijn Eerste Kamerlidmaatschap eindigde al na anderhalf jaar, toen de liberale Groningse Staten hem niet herkozen. Bereikte de hoge leeftijd van 87 jaar.

conservatief
in de periode 1849-1850: lid Eerste Kamer

voornamen

Herman Johan

personalia

geboorteplaats en -datum
Weener (Oost-Friesland), 8 juli 1797

overlijdensplaats en -datum
Wessinghuizen (gem. Onstwedde, Gr.), 30 oktober 1884

partij/stroming

stroming(en)
conservatief

hoofdfuncties en beroepen

 • lid stedelijke raad van Winschoten
 • wethouder van Winschoten, van 1825 tot 2 januari 1838
 • burgemeester van Winschoten, van 2 januari 1838 tot 1 januari 1854
 • rechter-plaatsvervanger Arrondissementsrechtbank te Winschoten, van 1 oktober 1838 tot 1 januari 1854
 • agent van de algemeen rijkskassier te Winschoten, omstreeks 1840 tot 1 januari 1854
 • advocaat te Winschoten, vanaf 1839
 • lid Provinciale Staten van Groningen, van 5 juli 1842 tot 26 februari 1849 (voor de landelijke stand)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 26 februari 1849 tot 20 augustus 1850 (voor de provincie Groningen)
 • lid Provinciale Staten van Groningen, van 5 juli 1853 tot 1 juli 1862 (voor het kiesdistrict Oude Pekela)
 • arrondissements-betaalmeester te Groningen, van 1 januari 1854 tot 1 augustus 1865

nevenfuncties

lid curatorium "Stedelijk Gymnasium" te Winschoten, van 1832 tot 1854

opleiding

academische studie
 • Romeins en hedendaags recht (gepromoveerd op dissertatie), Hogeschool te Groningen, tot 11 juni 1821

activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Eerste Kamer over de rechtelijke organisatie, een handelsverdrag, scheepvaart en kiesrecht
 • Stemde in 1850 tegen de ontwerp-Scheepvaartwetten van Van Bosse en tegen de ontwerp-Kieswet

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Een zus van zijn echtgenote was gehuwd met B.W.A.E. baron Sloet tot Oldhuis, Tweede Kamerlid
 • Zijn vader was jurist, agent

verkiezingen
 • Werd in december 1848 door de kiezers van het district Winschoten als tweede op de voordracht geplaatst voor het Eerste Kamerlidmaatschap

woonplaats(en)/adres(sen)
Winschoten, vanaf 1821

ridderorden
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

publicaties/bronnen

publicaties
"Generalia quaedam de juris cambialis origine" (dissertatie, 1821)

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Zuidbroek (Gr.), 13 juni 1824

echtgeno(o)t(e)/partner
S.A.C. Spandaw, Sara Anna Cornelia (ook wel Spandauson)

vader
Mr. H. Engelkens, Hendrikus

geboorteplaats en/of -datum
Weener (O.Frl.), 5 december 1765

moeder
Tj. Hesse, Tjalberdina

geboorteplaats en/of -datum
Weener (O.Frl.), 2 maart 1762

beroep grootvader (vaderskant)
officier, commandant vesting Nieuwerschans

beroep grootvader (moederskant)
koopman

familierelaties
 • Schoonzoon van H.A. Spandaw, buitengewoon Tweede Kamerlid

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.