Mr. H.J. Engelkens

foto Mr. H.J. Engelkens
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

In Oost-Friesland geboren conservatief, die, toen hij in 1849 tot Eerste Kamerlid was benoemd, aanvankelijk niet werd toegelaten vanwege twijfel over zijn nationaliteit. Combineerde het burgemeesterschap van Winschoten met de advocatuur. Zijn Eerste Kamerlidmaatschap eindigde al na anderhalf jaar, toen de liberale Groningse Staten hem niet herkozen. Bereikte de hoge leeftijd van 87 jaar.

conservatief
in de periode 1849-1850: lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Herman Johan

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Weener (Oost-Friesland), 8 juli 1797

overlijdensplaats en -datum
Wessinghuizen (gem. Onstwedde, Gr.), 30 oktober 1884

3.

Partij/stroming

stroming(en)
conservatief

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/10)

  • burgemeester van Winschoten, van 2 januari 1838 tot 1 januari 1854
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 26 februari 1849 tot 20 augustus 1850 (voor de provincie Groningen)
  • lid Provinciale Staten van Groningen, van 5 juli 1853 tot 1 juli 1862 (voor het kiesdistrict Oude Pekela)
  • arrondissements-betaalmeester te Groningen, van 1 januari 1854 tot 1 augustus 1865

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

lid curatorium "Stedelijk Gymnasium" te Winschoten, van 1832 tot 1854

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
  • Sprak in de Eerste Kamer over de rechtelijke organisatie, een handelsverdrag, scheepvaart en kiesrecht
  • Stemde in 1850 tegen de ontwerp-Scheepvaartwetten van Van Bosse en tegen de ontwerp-Kieswet

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Werd aanvankelijk niet toegelaten, in verband met onduidelijkheid over zijn Nederlanderschap. Op 22 februari oordeelde de Kamer (opnieuw) dat een door hem overlegd akte van geboorte niet aan de vereisten voldeed. Pas op 26 februari kreeg de commissie voor de geloofsbrieven het juiste stuk.

uit de privésfeer
  • Een zus van zijn echtgenote was gehuwd met B.W.A.E. baron Sloet tot Oldhuis, Tweede Kamerlid
  • Zijn vader was jurist, agent

verkiezingen
  • Werd in december 1848 door de kiezers van het district Winschoten als tweede op de voordracht geplaatst voor het Eerste Kamerlidmaatschap

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.