Jhr.Mr. W.E. Engelen

foto Jhr.Mr. W.E. Engelen
bron: Rijksarchief Leeuwarden

Burgemeester van Leeuwarderadeel, die in 1853 voor het district Sneek tot Tweede Kamerlid werd gekozen. Had daarin twee jaar als conservatieve afgevaardigde zitting en was daarna gedeputeerde van Friesland. Telg van een Nijmeegse adellijke familie die later in Friesland woonde en van wie diverse leden bestuursfuncties vervulden.

conservatief
in de periode 1853-1855: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Willem Engelbart

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Sneek, 2 februari 1817

overlijdensplaats en -datum
Leeuwarden, 23 april 1879

3.

Partij/stroming

stroming(en)
conservatief

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/8)

  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 juni 1853 tot 1 april 1855 (voor het kiesdistrict Sneek)
  • lid Gedeputeerde Staten van Friesland, van 30 november 1854 tot 1 april 1875
  • rechter-plaatsvervanger Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden, van 1 juli 1868 tot 23 april 1879

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

president College van Regenten Gevangenissen te Leeuwarden, vanaf 9 mei 1845 (nog in 1870)

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
  • Sprak in de Tweede Kamer over het armbestuur en over waterstaat

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
  • Nam in 1875 als gedeputeerde ontslag om gezondheidsredenen
  • Zijn vader was grietenijsecretaris van Wymbritseradeel (1816) en van Schoterland (1827) en lid van Provinciale Staten van Friesland (1837-1841)

verkiezingen
  • Versloeg in 1853 de liberalen H.U. Huguenin en A.F. Jongstra

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.