J.M.A.C. (Sjef) van Dongen

foto J.M.A.C. (Sjef) van Dongen
bron: Katholiek Documentatiecentrum, Nijmegen

Tweede Kamerlid voor de KVP dat vooral sprak over visserij en Zeeuwse problemen. Energieke poolreiziger. In het interbellum enige tijd een internationale beroemdheid die honderden lezingen hield. Daarna winkelier in Zeeuwsch-Vlaanderen. Actief in het verzet en na de oorlog burgemeester van Aardenburg. Hij onderscheidde zich als krachtdadig bestuurder, die de wederopbouw van het door bombardementen verwoeste Aardenburg voortvarend oppakte. Statenlid en acht jaar gedeputeerde van Zeeland. Onopgesmukte man en smakelijk verteller.

KVP
in de periode 1956-1967: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Josephus Maria Andreas Cornelius (Sjef)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Haarlem, 30 maart 1906

overlijdensplaats en -datum
Vlissingen, 15 maart 1973

3.

Partij/stroming

partij(en)
KVP (Katholieke Volkspartij)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/11)

 • lid Provinciale Staten van Zeeland, van 4 juli 1950 tot 3 juni 1970
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 6 november 1956 tot 22 februari 1967
 • lid Gedeputeerde Staten (onder meer belast met visserij en landinrichting) van Zeeland, van 6 juni 1962 tot 3 juni 1970

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/12)

 • voorzitter R.K. Vereniging van Reders en Schippers "Sint Nicolaas" te Rotterdam, vanaf 1964 (nog in 1970)
 • voorzitter bestuur "Wit-Gele Kruis" in Zeeland

afgeleide functies, presidia etc.
voorzitter bijzondere commissie voor het wetsvoorstel Goedkeuring verdrag inzake Walvisvangst (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 2 juli 1963 tot maart 1964

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (2/3)
 • Was in 1957 één van de woordvoerders van zijn fractie bij de behandeling van de ontwerp-Deltawet
 • Pleitte in 1963 voor een coupeerverbod van paardenstaarten en een daarover door hem ingediende motie werd aangenomen

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Kwam na de uitbreiding van het ledental in de Tweede Kamer en daarmee kreeg de KVP voor het eerst sinds 1948 weer een Zeeuws Tweede Kamerlid

uit de privésfeer (3/6)
 • Tijdens de bezetting nam hij als lid van de plaatselijke O.D. in Oostburg en deel aan verzetswerk. Het door auteur Adwin de Kluyer geschetste beeld dat hij dat niet deed, is onjuist.
 • In Aardenburg bestaat de naar hem genoemde tennisclub "SJEF" (Steeds Jong En Fit). Het sportpark van Aardenburg is naar hem genoemd. Hij haalde daarvoor geld op door het geven van lezingen over zijn poolexpeditie.
 • Zijn vader was hoofd boekhouding van de Koninklijke Nederlandse Fabriek van Muziekinstrumenten te Tilburg. Na het vertrek naar Spitsbergen kwam een grootschalige administratieve fraude aan het licht.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.