Mr. J.W.H. Bosch

Utrechtse landeigenaar die in 1848 tot Eerste Kamerlid werd benoemd, hoewel de kiezers hem in het district Amersfoort niet als eerste op de nominatie hadden gezet. Speelde in de Eerste Kamer echter geen opvallende rol. Gelieerd aan bekende katholieke adellijke geslachten; zijn nazaten werden later eveneens opgenomen in de adelstand. Zoon van een arts.

'pragmatisch' liberaal
in de periode 1849-1850: lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Johannes Wilhelmus Henricus

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Utrecht, 23 juli 1799

overlijdensplaats en -datum
Utrecht, 5 juli 1851

3.

Hoofdfuncties/beroepen

  • landeigenaar
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 13 februari 1849 tot 20 augustus 1850 (voor de provincie Utrecht)
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 7 oktober 1850 tot 5 juli 1851 (voor de provincie Utrecht)

4.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

5.

Activiteiten

als parlementariër
  • Heeft alleen een keer gesproken bij een ordevoorstel

6.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
  • Een dochter van hem was gehuwd met een zoon van zijn zwager jhr. F.L.H.J. Bosch van Drakestein
  • Zijn vader was arts

verkiezingen
  • Werd in december 1848 door de kiezers van het district Amersfoort als tweede genomineerd voor het Eerste Kamerlidmaatschap

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.