Mr. G.A.A.M. (Gijs) Boot

foto Mr. G.A.A.M. (Gijs) Boot
bron: Fotobureau Stokvis

KVP-Tweede Kamerlid. Voorzitter van de ARKA, de enigszins deftige vereniging van katholieke middelbare en hogere ambtenaren. Was nogal van zichzelf en het belang van zijn achterban overtuigd. Dat riep binnen de fractie nog wel eens spanningen op omdat mede-fractielid Toon Weijters, voorzitter van de ambtenarenvakbond KABO, beschouwd werd als de echte vakbondsman en over meer aanhang beschikte. Deskundig op het gebied van de sociale zekerheid. Bracht met fractiegenoot Van Schaik een wet tot stand waardoor de werkgever verplicht werd nabestaanden van een werknemer nog ten minste twee maanden een uitkering te geven.

KVP
in de periode 1967-1971: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Gijsbertus Alphonsus Antonius Maria (Gijs)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 2 augustus 1914

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 12 augustus 1992

3.

Partij/stroming

partij(en)
KVP (Katholieke Volkspartij)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/6)

  • voorzitter ARKA (Algemene Rooms-Katholieke Ambtenarenvereniging), van 12 juli 1954 tot september 1967
  • voorzitter Raad van Arbeid te 's-Gravenhage, van 1 juni 1957 tot 1 september 1979
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 februari 1967 tot 10 mei 1971

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/4)

  • lid Nederlandse delegatie naar de algemene vergadering van de Verenigde Naties
  • voorzitter Vereniging van Raden van Arbeid, van 1959 tot 1 september 1979

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/3)
  • Diende in 1969 met zijn fractiegenoot Theo van Schaik een initiatiefwetsvoorstel in betreffende overlijdensuitkeringen aan nagelaten betrekkingen van werknemers. De werkgever wordt verplicht alle nabestaanden van een werknemer tenminste twee maanden het laatstgenoten loon uit te keren. Dit voorstel werd in 1970 wet. (10.196)
  • Was in 1970 tegen de door de regering afgekondigde loonmaatregel, maar stemde vanwege de mogelijke politieke gevolgen tegen een motie-Den Uyl waarin de loonmaatregel werd afgewezen

opvallend stemgedrag (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was smid, broodbezorger en diamantbewerker

verkiezingen
  • Was in 1971 achtste op de KVP-kandidatenlijst in de kieskring Maastricht en werd niet herkozen
  • Stond in 1972 op de elfde (onverkiesbare) plaats op de KVP-kandidatenlijst in de kieskringen Tilburg en Den Bosch

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.