R.F. de Boer

Landbouwer uit Groninger, met Friese wortels, die in 1922 als tweede vertegenwoordiger namens de Plattelandersbond in de Tweede Kamer kwam. Was vooral actief geweest in organsaties op het gebied van de zuivel. Had als Kamerlid meer stijl dan zijn nogal onbehouwen fractiegenoot Braat en kwam daardoor met hem in conflict.

Plattelandersbond
in de periode 1922-1925: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Rients Feikes

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Wolsum (gem. Wymbritseradeel, Frl.), 17 april 1869

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 20 juli 1951

begraafplaats en -datum
Naarden, 23 juli 1951

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • Plattelandersbond
 • Plattelandersbond (lijst-De Boer), vanaf maart 1925

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/5)

 • landbouwer te Siddeburen (Gr.), vanaf 1920
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 25 juli 1922 tot 15 september 1925
 • lid Provinciale Staten van Groningen, van 3 juli 1923 tot 4 juli 1927

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/4)

 • voorzitter Bond van Zuivelfabrieken in de provincie Groningen, omstreeks 1922
 • lid bestuur FNZ (Algemeene Nederlandsche Zuivelbond), omstreeks 1925 en nog in 1927

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak betrekkelijk weinig als Tweede Kamerlid; sprak met name over landbouw en regionale kwesties
 • Diende in 1921 samen met zijn fractiegenoot Braat een initiatiefwetsvoorstel in over afschaffing van de zomertijd. Dit voorstel werd door de Eerste Kamer verworpen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Hij was in de fractie van de Plattelandersbond de vertegenwoordiger van het linkerdeel van die partij. Na de verkiezingen wilde het rechterdeel dat hij plaats zou maken voor A. van den Hoven.
 • Werd er in januari 1925 met andere (bestuurs)leden van de Plattelandersbond van beschuldigd te hebben aangezet tot het in het partijblad plaatsen van een tegen Braat gericht artikel. De Algemene Vergadering van de Plattelandersbond nam op 8 januari een motie aan waarin hij en drie anderen werd aangezegd de Plattelandersbond te verlaten.
 • In januari 1925 kwam het ook de Kamer tot een breuk met Braat, met name over diens wijze van optreden in fractie en Kamer. In feite waren er zodoende twee eenmansfracties van de Plattelandersbond. Hij trad bij de verkiezingen van 1925 met een eigen lijst op.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.